1 mld 350 mln zł rząd przeznaczy w przyszłym roku na rozwój szkolnictwa wyższego - poinformował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas sobotniej konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (podlaskie).

Wicepremier potwierdził ponadto, że uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa.

"Jestem przekonany, że nadchodzą dobre czasy dla szkolnictwa wyższego. Zarówno rozwiązania ustawowe, jak i pewne dodatkowe mechanizmy niezbędnego wzrostu finansowego, znaczącego w przyszłym roku, ale też wzrostu, który musi być znacznie większy w kolejnych latach - to wszystko zapewni nie tylko rozwój polskich uczelni, ale też rozwój Polski. Uczelnie są i powinny być w jeszcze większym stopniu kołem zamachowym rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego naszego kraju" – powiedział Gowin.

To, jaka część środków trafi do poszczególnych uczelni okaże się w październiku, w dniu inauguracji roku akademickiego. Podział tych pieniędzy na pracowników ma być autonomiczną decyzją władz każdej z uczelni.

Minister poinformował też, że rząd przewiduje podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni. "Wynagrodzenia na uczelniach są żenująco niskie. Ustawa podnosi minimalne wynagrodzenie dla doktorów, profesorów, pracowników akademickich" – podkreślił Gowin i dodał, że ministerstwo ma świadomość tego, że budżety większości uczelni nie zawierają środków na sfinansowanie podwyżek.

"Wyliczyliśmy o ile dodatkowo jeszcze w tym roku trzeba zwiększyć dotację dla każdej uczelni. Rząd przeznaczy dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników uczelni – zarówno kadry naukowej jak i kadry administracyjnej. Przyszłoroczny wzrost wynagrodzeń nie zakończy procesu podnoszenia wynagrodzeń dla pracowników akademickich. Chcemy też, aby w roku 2020 i 2021 te wynagrodzenia również były podnoszone" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Podczas konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości poruszono też kwestię zmian w państwowych wyższych szkołach zawodowych w kontekście ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki). "Misja uczelni zawodowych jest równie ważna, jak uczelni akademickich" - podkreślił Gowin.

Jak dodał, "ustawa w swoim ostatecznym kształcie zawiera wiele cennych rozwiązań, które wyszły z inicjatywy środowiska uczelni zawodowych".

Dr Dariusz Perło, prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich PWSIiP powiedział, że - w jego ocenie - zmiany proponowane w ustawie odnośnie uczelni zawodowych zakładają wsparcie w kształceniu praktyków. "To na przykład zwiększenie wymiaru praktyk do sześciu miesięcy. Szansą dla uczelni zawodowych jest także kształcenie dualne. Sam proces studiów i obsługi studiów także zostanie uproszczony, chodzi np. o decyzje administracyjne i stronę formalną naszej pracy" – mówił dr Perło.