Do końca roku chcemy przedstawić rekomendacje do doskonalenia zawodowego nauczycieli - zapowiedziała w poniedziałek minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Jak podkreśliła, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela doskonalenie zawodowe stało się dla nauczycieli obowiązkowe.

"Rewolucja 4.0, sztuczna inteligencja, zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość wymusza różne działania związane z wypracowaniem, nauczeniem, przygotowaniem do nowych umiejętności. Nie tylko cyfrowych, ale także krytycznego myślenia, dyskusji, współpracowania oraz dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia" – powiedziała minister edukacji podczas odbywającego się w poniedziałek w Warszawie Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.

Zalewska zaznaczyła, że w związku z nowymi wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją, zmieniana została podstawa programowa kształcenia ogólnego, będzie więcej informatyki w szkole, podstawy programowania już od I klasy podstawowej. Mówiła, że w każdej szkole będzie dostęp do szerokopasmowego internetu, będą multimedialne tablice w każdej klasie i dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe by – jak zaznaczyła – "teorie zderzyć z praktyką". "Kluczowe dla edukacji, dla szkoły i uczniów jest również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Po pierwsze staje się ono oczywistością, bo tak zostało zapisane w Karcie nauczyciela, że jest obowiązkowe" – powiedziała. "Doskonalenie stało się faktem. Pieniędzy w systemie jest dużo" – dodała.

Reklama

Minister podkreśliła, że chce zadbać o nauczycieli. "Chcemy razem z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i z Instytutem Badań Edukacyjnych przedstawić do końca roku rekomendacje dla wszystkich placówek i instytucji kształcenia nauczycieli tak, aby nabywali umiejętności i potrafili przekazać je swoim uczniom" – powiedziała. Dodała, że chce w tej sprawie współpracować także z nauką i uczelniami.

"Jednocześnie chcemy, by przy ministrze edukacji pojawił się zespół, który będzie wypracował różne formy edukacji, kształcenia młodych ludzi, łącznie z pracą projektem. Kiedy stajemy obok sztucznej inteligencji i rewolucji 4.0, to musimy zupełnie inaczej uczyć" – zaznaczyła. Jak powiedziała, zapisane w podstawie programowej zalecenie, że 20 proc. treści w nich zawartych uczniowie mają poznawać właśnie poprzez projekty, nie jest realizowane przez nauczycieli. "Ale to nie jest efekt jakiejś złośliwości samych realizujących podstawy programowe, ale braku umiejętności" – oceniła Zalewska.

Minister podała także, że Instytut Badań Edukacyjnych zakończył konsultacje nad Strategią umiejętności. "Mam nadzieję, że dosłownie za kilka tygodni Strategię umiejętności przedstawię" – powiedziała. "W przypadku MEN nie będzie to kolejny papier, kolejna strategia, tylko kolejne kroki rozpisane na kolejne miesiące i lata po to, by rzeczywiście odpowiadać na kolejne wyzwania, być razem z tymi wyzwaniami" – zadeklarowała.

Ideą Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która jest polską agencją narodową programu Erasmus+.