Resort nauki pokryje wydatki za nocleg i wyżywienie przedstawicielom uczelni, którzy będą chcieli wziąć udział w spotkaniach z urzędnikami MNiSW na temat wdrożenia przepisów ustawy 2.0.Konstytucja dla nauki jest największą od lat, kompleksową reformą systemu szkolnictwa wyższego. Nowe regulacje zaczną obowiązywać już 1 października. Nie wszystkie przepisy wejdą jednak w życie od razu. Wiele z nich będzie wdrażanych stopniowo.
Ze względu na ich skalę ministerstwo uruchamia cykl spotkań informacyjnych, a ich termin zaplanowano na drugą połowę września.
Wykłady na temat nowej ustawy przeznaczone zostały dla wszystkich uczelni – publicznych i niepublicznych. Szkolenia skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej – rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów. Będą one podzielone na trzy dwudniowe bloki, a każdy z nich poprowadzą urzędnicy ministerstwa. Pierwszy będzie dotyczył prowadzenia studiów, spraw studenckich, szkół doktorskich. Drugi z kolei ewaluacji, awansów naukowych, finansowania nauki. Trzeci zaś ustroju uczelni, jej finansowania i nadzoru. W jednym bloku szkoleniowym może wziąć udział jeden przedstawiciel szkoły wyższej.
Spotkania odbywać się będą w Warszawie. Jednak resort deklaruje, że będzie pokrywał uczestnikom wszystkie koszty oprócz tych związanych z dotarciem na miejsce.
Aby wziąć udział w spotkaniach, należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie ministerstwa.