W poniedziałek koniec wakacji. W klasach zasiądzie ok. 4,5 mln uczniów, w tym 360 tys. pójdzie do pierwszej klasy. Około 1,4 mln dzieci zacznie natomiast ten rok w przedszkolach.

Przed nami kolejne 10 miesięcy wielkich zmian związanych z reformą edukacji. Ostatni raz rozpoczęcie roku odbędzie się w gimnazjach – gdy skończy je 355 tys. uczniów obecnych trzecich klas, ten typ szkół przejdzie do historii. Po raz pierwszy po latach z podstawówek wyjdzie natomiast rocznik ósmoklasistów. Czy szkoła zda ten test? Wykażą to pierwsze zorganizowane dla nich egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna planuje urządzić test próbny w grudniu, a prawdziwy – między 15 a 17 kwietnia.

Od września wdrażane będą kolejne zmiany w oświacie, które dla każdej z grup oznaczają sporą dozę niepewności. Uczniom zmieni się program – w tym roku korekty w podstawie programowej obejmą już dzieci z sześciu klas szkoły podstawowej (I, II, IV, V, VII i VIII) i dwóch pierwszych klas szkoły branżowej I stopnia. Nauczyciele zmierzą się z nowymi zasadami zatrudniania, sposobem oceny ich pracy, wydłużoną wysługą lat wymaganą do awansu. Dyrektorzy podstawówek muszą przystosować swoje szkoły do przyjęcia ośmiu roczników uczniów, a szkół średnich do rekrutacji na podwójnych zasadach. Muszą też opracować zasady oceniania nauczycieli i dostosować się do nowych wytycznych MEN w sprawie bhp.

Samorządowcy z kolei zostali zobligowani do sfinansowania tego wszystkiego.

Wdrażanie zmian często powoduje konflikty interesów. Ten rok szkolny będzie w nie obfitować. Sprawdzamy, gdzie może być najgoręcej.