Olimpiady i konkursy pomogą dziecku dostać się do dobrej szkoły. Jaki wpływ na nie ma reforma edukacji?

Zakres tematyczny

Za udział w konkursach przedmiotowych można dostać dodatkowe punkty na świadectwie. Czy gimnazjaliści i uczniowie VIII klas będą rywalizować w tych samych konkursach?
Nie
Jak informują kuratoria oświaty, konkursy z języka polskiego, matematyki i języków obcych (angielski i niemiecki) będą zróżnicowane, bo jest różna podstawa programowa dla tych klas. Z pozostałych przedmiotów (fizyki, chemii, biologii i geografii) konkursy są organizowane tylko dla gimnazjalistów, ponieważ egzamin ósmoklasisty nie obejmuje tych przedmiotów.
Uwaga, jest wyjątek. Chętnym uczniom z klas VII i VIII MEN umożliwiło udział w konkursach z fizyki, chemii, biologii i geografii , które są przygotowane dla gimnazjalistów.

Zwolnienie z egzaminu

Czy nadal obowiązuje zasada, że olimpiady zwalniają z egzaminu gimnazjalnego?
TAK
Szczegółowy wykaz olimpiad, które dają takie możliwości, dostępny jest w komunikacie ministra edukacji narodowej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN.

Test ósmoklasisty

Moje dziecko chciałoby wziąć udział w konkursie przedmiotowym, żeby być zwolnione z testu ósmoklasisty. Czy to możliwe?
TAK
Z egzaminu ósmoklasisty z zakresu danego przedmiotu w nadchodzącym roku szkolnym zwalniają: Olimpiada Matematyczna Juniorów, Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Mate matyczna; Olimpiada Literatury i Języka Polskiego; Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów i Olimpiada Języka Angielskiego; Olimpiada Języka Niemieckiego; Olimpiada Języka Rosyjskiego; Olimpiada Języka Francuskiego.

Wybitnie zdolne dziecko

Czy młodsze dziecko może przystąpić do konkursu dla uczniów ze szkół średnich?
TAK
Dotyczy to głownie uczniów realizujących indywidualny tok nauki i rekomendowanych przez swoją szkołę. Do tych konkursów mogą przystępować zarówno uczniowie podstawówek, jak i wygasających gimnazjów.