statystyki

Poradnia oświatowa z dnia 7 czerwca 2018 roku

autor: Leszek Jaworski07.06.2018, 11:28; Aktualizacja: 07.06.2018, 13:22
książki, szkoła

Powyższego stanowiska nie zmienia argument nauczyciela, który wskazywał, że w jeszcze za maj wypłacono mu wynagrodzenieźródło: ShutterStock

Kiedy stosunek pracy katechety ulegnie rozwiązaniu? Czy trudności z utworzeniem klasy integracyjnej uzasadniają zawarcie umowy terminowej z nauczycielem? Jaki kurs daje uprawnienia do nauki języka angielskiego w szkole? Co dzieje się z zatrudnieniem nauczyciela w razie prawomocnego skazania?

Od 2005 r. byłam zatrudniona na podstawie mianowania w zespole szkół. Ostatnio jako dyplomowany nauczyciel religii. Przez cały okres pracy nieprzerwanie otrzymywałam od diecezji skierowanie do nauczania religii. Mimo że nikt nie zgłaszał jakichkolwiek zastrzeżeń do mojej pracy, nie zostałam poinformowana o planach odwołania mi skierowania do nauczania tego przedmiotu. Zostałam zwolniona z misji kanonicznej, a dyrektor szkoły rozwiązał ze mną stosunek pracy. Uważam, że było to bezpodstawne, ponieważ zwolnienie nastąpiło w okresie przedemerytalnym, a więc z naruszeniem art. 39 kodeksu pracy. Czy dyrektor mógł tak postąpić?

Tak, ponieważ do nauczyciela dyplomowanego, zatrudnionego na podstawie mianowania, nie stosuje się art. 39 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Regulacja ta dotyczy wyłącznie wypowiedzenia umowy. Natomiast w przedstawionej sprawie do rozwiązania stosunku pracy nie doszło w wyniku wypowiedzenia angażu, lecz w wyniku utraty przez nauczycielkę uprawnień do wykonywania zawodu. To zaś skutkowało zastosowaniem art. 23 ust. 1 pkt 6 Karty nauczyciela (dalej: KN). Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 12 stycznia 2016 r. (sygn. akt II PK 145/15). Uznał w nim, że art. 39 k.p., który reguluje wyłącznie zakaz wypowiadania umów o pracę, nie został włączony do szczególnej regulacji statusu nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Podobnie stwierdził SN w wyroku z 2 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II PK 3/12), zgodnie z którym zakres art. 39 k.p. nie wykracza poza umowę o pracę, a więc nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 6 KN stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Ustęp 2 pkt 6 tego przepisu mówi natomiast, że rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii. Z kolei przepisami odrębnymi, o których mówi art. 23 KN, w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela katechezy jest rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgodnie z par. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii bądź katechetę przedszkolnego lub szkolnego wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego – w przypadku Kościoła katolickiego – przez właściwego biskupa diecezjalnego. Takie skierowanie, zawierające upoważnienie do nauczania religii, zwane jest misją kanoniczą. W myśl zaś par. 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia jego cofnięcie jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola lub szkoły oraz organ prowadzący.


Pozostało jeszcze 71% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane