Z analiz MEN wynika, że zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych - zapewnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Do dyspozycji rodziców będą punkty informacyjne w kuratoriach i skrzynka mailowa w ministerstwie.

Minister edukacji za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej przekazała do szkół list do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej i klas II gimnazjów. "Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany na najbliższych zebraniach" - napisała do dyrektorów w piśmie przewodnim.

1 września 2019 r. w wyniku zmiany struktury szkół naukę w równoległych pierwszych klasach nowych szkół ponadpodstawowych i pierwszych klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych rozpoczną dwa pełne roczniki uczniów - po 8-letniej szkole podstawowej oraz po 6-letniej szkole podstawowej i 3-letnim gimnazjum.

"Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół" - zaznaczyła minister.

Wyjaśniła, że uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Natomiast absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą się ubiegali o miejsca w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. "Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania" - napisała Zalewska.

Szefowa MEN zapewniła, że szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. "Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych" - stwierdziła.

Przypomniała, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego, oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć ustalonych przez dyrektora szkoły prowadzącej rekrutację, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

"W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl " - napisała Zalewska

Przypomniała też, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych to zadanie samorządów. "Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami" - zaznaczyła minister.

Reforma oświaty rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. - zaczęto wtedy stopniowo zmieniać strukturę szkolnictwa. W miejsce 6-letnich szkół podstawowych wprowadzono szkoły 8-letnie, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych - szkoły branżowe.

Od 1 września 2019 r. zamiast obecnych 3-letnich liceów ogólnokształcących zostaną wprowadzane 4-letnie licea, zamiast 4-letnich techników - 5-letnie, a gimnazja - obecnie wygaszane - zostaną zlikwidowane. W szkołach ponadpodstawowych nowego typu, czyli 4-letnich liceach i 5-letnich technikach, będą się uczyli absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Absolwenci szkół poprzedniego sytemu, czyli 6-letnich szkół podstawowych i 3-letnich gimnazjów, będą kontynuowali naukę w wygasających szkołach ponadgimnazjalnych starego typu, czyli 3-letnich liceach i 4-letnich technikach.