Pieniądze z gminy dla niepublicznych szkół będą uzależnione od tego, czy uczniowie uczęszczają na zajęcia i zdają egzaminy. Tak wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm. Teraz trafiła do rozpatrzenia przez Senat (większość jej przepisów ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.).Nowe rozwiązania uszczelniają zasady przekazywania przez gminy dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek oraz modyfikują Kartę nauczyciela. Dotowanie ma być uzależnione m.in. od tego, czy dany uczeń faktycznie uczęszcza do konkretnej szkoły. Z kolei nauczyciele muszą liczyć się m.in. z wydłużeniem systemu awansu zawodowego (do 15 lat) oraz zmianą zasad wypłacania wynagrodzeń (więcej patrz tabela poniżej).
Omawiana ustawa to element szerszego przemodelowania przepisów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje lub już wdraża dodatkowe ustawy, które docelowo mają zastąpić tę o systemie oświaty (wielokrotnie nowelizowaną). W tym roku szkolnym obowiązuje już nowy akt prawny – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Kolejna ustawa, którą opracuje MEN, dotyczyć będzie kompleksowej pomocy dla uczniów niepełnosprawnych i z innymi dysfunkcjami (ma wejść w życie od 2019 r.).
Anna Zalewska, szefowa MEN, zapewnia też, że w przyszłym roku mają być wypracowane (wspólnie z oświatowymi związkami zawodowymi) kompleksowe zmiany dotyczące wynagrodzeń nauczycieli.