W tym tygodniu specjalna sejmowa podkomisja zajmie się rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dokument po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu trafił do połączonych komisji edukacji, nauki i młodzieży, a także samorządu terytorialnego.
Zgodnie z projektem zmienią się zasady dotowania przez gminy placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty. Na przykład wynagrodzenie dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy będzie mogło wynieść maksymalnie 250 proc. średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (ok. 12,7 tys. brutto).
W projekcie znalazły się też zmiany dotyczące Karty nauczyciela i wydłużenia awansu zawodowego z 10 do 15 lat, a także przyznania dodatku dla nauczycieli dyplomowanych za wyróżniającą pracę.