Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie opieki stomatologicznej planowany jest na rok szkolny 2018/2019 - poinformowało MEN po spotkaniu w resorcie zdrowia. MZ zadeklarowało, że pracuje nad przywróceniem opieki stomatologicznej w szkołach.

W poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone opiece stomatologicznej nad uczniami. Wzięli w nim udział m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceministrowie zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko i Zbigniew Król, konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz Naczelnej Rady Lekarskiej.

"To było bardzo merytoryczne spotkanie, podczas którego omówiono wstępne propozycje dotyczące opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży w Polsce oraz możliwości ich realizacji" - ocenił resort edukacji. Jak dodał, duże oczekiwanie środowiska stomatologicznego dotyczy m.in. powołania ogólnopolskiego koordynatora do spraw opieki stomatologicznej. "Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie opieki stomatologicznej planowany jest na rok szkolny 2018/2019" - poinformowało MEN.

W komunikacie wydanym po spotkaniu resort zdrowia przypomniał, że trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. "Gromadzimy i analizujemy dane dotyczące skutków finansowych różnych koncepcji rozwiązań. Jest to bardzo wczesny etap prac" - zastrzegło MZ.

"Jednym z najważniejszych obszarów naszych prac jest opieka stomatologiczna dzieci i młodzieży. Aby wypracować najlepsze rozwiązania, rozpoczęliśmy szerokie konsultacje" - dodano w komunikacie.

Podczas poniedziałkowego spotkania eksperci omówili projekt założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pod kątem opieki stomatologicznej. Jak poinformował resort zdrowia, uczestnicy zgodzili się, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym muszą mieć lepszy dostęp do świadczeń dentystycznych. Ustalono, że konieczne jest wypracowanie programu zapobiegania próchnicy u dzieci jeszcze zanim trafią one do szkoły. Podkreślono też wagę i znaczenie edukacji w tym zakresie. Eksperci zawrócili uwagę na potrzebę zmian w zakresie organizacji i finansowania systemu opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Poruszono również kwestię opieki stomatologicznej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 6 czerwca.