Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska znalazły się w czołówce Rankingu Studiów Inżynierskich 2017 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Fundacja, która co roku podaje zestawienie najlepszych szkół wyższych, po raz pierwszy wzięła pod lupę 21 kierunków technicznych, sprawdzając, gdzie najlepiej je studiować. Oceniając, brała pod uwagę losy absolwentów na rynku pracy, liczbę publikacji naukowych przygotowanych przez dany wydział oraz liczbę zgłoszonych przez niego patentów.

Przy ocenie uczelni zastosowano nowatorskie narzędzie weryfikacji ich wartości pod nazwą „ekonomiczne losy absolwentów (ELA)”. To kryterium, które jest mierzone tym, jak szybko znajdują zatrudnienie po studiach, jak wysokie osiągają zarobki oraz czy dotyka ich ryzyko bezrobocia. Powstało na bazie analiz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wykorzystaniem danych ZUS.