Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 21 kwietnia br. zdecydowało się przedłużyć czas na składanie ankiet z osiągnięciami naukowymi.
Na podstawie tych dokumentów jednostki naukowe – uczelnie, instytuty badawcze oraz placówki Polskiej Akademii Nauk – są oceniane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Mogą otrzymać jedną z czterech not – A+ (poziom wiodący w skali kraju), A, B i C (poziom niezadowalający). Od przyznanej kategorii zależy dotacja z budżetu państwa. Brak złożenia ankiety w wymaganym terminie oznacza, że placówka nie otrzyma kategorii, a bez niej nie można dostać środków na działalność. Parametryzacja odbywa się raz na cztery lata. Bierze w niej udział ok. 900 placówek.
W tym roku nie obyło się bez problemów. Alarmowała o nich Rada Główna Instytutów Badawczych.
– Prace nad programem umożliwiającym przygotowanie danych do ankiety rozpoczęły się w styczniu i długo trwały. System ciągle się zmieniał i był modyfikowany. Wprowadzano do niego nowe wymagania, a także zmiany powodujące utratę wprowadzonych wcześniej przez jednostki naukowe danych – informuje prof. Leszek Rafalski, przewodniczący RGIB. Zauważa też, że zakres danych wymaganych do wprowadzenia do elektronicznego systemu nie pokrywa się w pełni z danymi wymaganymi w ankiecie wskazanej w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom (Dz.U. poz. 2154).
– Wymaga to od nas zebrania i przekazania dużej ilości informacji z ostatnich czterech lat – dodaje, prof. Leszek Rafalski. Dlatego resort nauki zdecydował się przedłużyć termin na składanie ankiet z 31 marca do 21 kwietnia.
To niejedyny problem, z którym w trakcie tegorocznej parametryzacji zderzyły się jednostki. W związku z awarią ePUAP pojawiły się trudności z przekazywaniem oświadczeń, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie są zgodne z prawdą. Dlatego można przesyłać je pocztą.