Nauczyciele kilkudziesięciu losowo wybranych szkół średnich otrzymają w kwietniu do przeanalizowania projektowane podstawy programowe do czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletnim technikum – powiedziała we wtorek minister edukacji Anna Zalewska.

Minister podpisała we wtorek rozporządzenie dotyczące podstawy programowej kształcenia w 8-letnich szkołach podstawowych.

"Przed nami również prace nad podstawą programową - która właściwie jest gotowa, ale uznaliśmy, że ją uspołecznimy – nad szkołą średnią, czyli 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum" – powiedziała szefowa MEN.

"Chcemy, by w kwietniu zobaczyli tę podstawę nauczyciele wprost uczący w szkołach. Wybierzemy losowo kilkadziesiąt szkół, by pokazać im te podstawy programowe, by przeanalizowali i poczynili uwagi" – dodała.

Minister przekazała, że projekty rozporządzeń, na które czekają wydawnictwa, są gotowe. "Do końca czerwca będą przygotowane podręczniki, będzie ich 16" – powiedziała minister.

Zalewska podała także, że dobiegają końca prace nad projektami rozporządzeń dotyczących ramowych planów nauczania. "Po raz pierwszy w historii zdarzyło się tak, że eksperci pracujący nad podstawą programową również analizowali, w jakim tempie i w jakiej liczbie godzin należy tę podstawę zorganizować" – wskazała.

Minister poinformowała, że trwają prace nad rozporządzeniem o warunkach pracy i dopuszczeniu podręczników.