Wicepremier Jarosław Gowin wraca do pomysłu zlikwidowania bezpłatnych studiów medycznych. Eksperci i lekarze uważają, że to błąd.
– Konstytucja jasno wskazuje, że studia w Polsce powinny być bezpłatne – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego wczoraj w Poranku Radia TOK FM, komentując wczorajszy artykuł DGP dotyczący projektów ustaw o szkolnictwie wyższym. I podkreślał, że nie ma przymiarek, by wprowadzić odpłatne studia. Z jednym wyjątkiem. – Co do studiów medycznych uważam, że taka odpłatność powinna zostać wprowadzona w połączeniu ze stypendiami, które pokrywają 100 proc. kosztów, ale potem trzeba by te stypendia odpracować. Albo jeżeli młody lekarz chce wyjechać za granicę, niech zwróci stypendium – stwierdził Gowin.
W ten sposób chce zatrzymać migrację młodych lekarzy, jednak nie swoimi rękami.