"Polskie uczelnie i instytuty badawcze muszą przejść głębokie zmiany, nie możemy zadowalać się tym, co jest teraz, nie możemy zadowalać się średnim poziomem, także w nauce. Stać nas na więcej (...) dzięki tym zmianom, które planuję, jestem przekonany, że polskie uczelnie zaczną nadrabiać dystans dzielące je od najlepszych ośrodków akademickich świata" - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów.

Podsumowując dotychczasowe prace resortu Gowin wymienił, że do tej pory jego resort wprowadził nowelizację ograniczającą biurokrację na uczelniach, a także zmienił przepisy dotyczące finansowania uczelni, które sprawią, że uczelnie stawiać będą nie na liczbę studentów, ale na jakość.

Przypomniał, że 1 stycznia br. weszła w życie ustawa o innowacyjności. "Ta ustawa - wierzę w to - stworzy naukowy fundament dla planu odpowiedzialnego rozwoju" - skomentował. Dodał, że trwają prace nad kolejną ustawą z tego zakresu. "Dzisiaj jest tak, że 50 proc. kosztów na badania i rozwój przedsiębiorca może odpisać sobie od podatku. Mam nadzieję, że od 1 stycznia 2018 roku każdą złotówkę przeznaczoną na badania i rozwój przedsiębiorca będzie mógł od podatków odpisać" - zapowiedział.

Gowin poinformował, że w 2016 r. rozpoczęły się prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. "Ta nowa ustawa nie powstaje na biurkach ministrów czy urzędników ministerialnych, tylko w dialogu ze środowiskiem akademickim". Przypomniał, że w konkursie wyłoniono trzy zespoły, które do końca stycznia br. mają przedstawić trzy konkurencyjne koncepcje ustaw. Równolegle toczą się debaty poprzedzające Narodowy Kongres Nauki. Odbędzie się on we wrześniu br. w Krakowie. "Tam przedstawię projekt ustawy, która będzie już szeroko przedyskutowana ze środowiskiem akademickim". (PAP)