Mniej miejsc i wyższe wymagania – tak będzie wyglądał rok akademicki 2017/2018. Wszystko po to, by poprawić jakość kształcenia.

Zmniejszenie liczby miejsc dla kandydatów to efekt zmiany zasad naliczania dotacji dla szkół wyższych. Wprowadziła ją nowelizacja z 7 grudnia 2016 r. rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. poz. 2016), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nią w państwowej szkole wyższej na jednego nauczyciela akademickiego nie może przypadać więcej niż 13 studentów. Jeżeli placówka przekroczy ten limit, ministerstwo obetnie jej dotację.

– Punktem wyjścia do zmiany zasad finansowania uczelni było przeświadczenie, że dotychczasowy sposób dotowania promuje masowość, a nie jakość kształcenia – uzasadniała konieczność zmian Teresa Czerwińska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.