Wdrażanie reformy oświaty wspierał będzie specjalny zespół w MEN, jego koordynatorem został wiceminister edukacji Maciej Kopeć - poinformowała minister edukacji Anna Zalewska. Pod koniec tygodnia ruszy też akcja informacyjna na temat reformy w mediach.
Reklama

"Pan minister Kopeć będzie po stronie ministerstwa edukacji odpowiedzialny za koordynowanie zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji" - powiedziała szefowa MEN na wtorkowej konferencji prasowej.

Sam Kopeć dodał, że zespół został powołany pod koniec grudnia 2016 r. i tworzą go "doświadczeni pracownicy MEN". Szefową zespołu jest zastępca dyrektora departamentu współpracy z samorządem terytorialnym, Ewa Staniszewska.

Jak powiedział Kopeć, zespół powołano, by służył pomocą rodzicom, nauczycielom, samorządowcom na różnych etapach wdrażania reformy. Do końca tygodnia MEN przedstawi też listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych kuratoriach oświaty.

Reklama

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował o powołaniu swojego doradcy ds. wdrażania reformy - członka Narodowej Rady Rozwoju prof. Andrzeja Waśko, który w jego imieniu będzie współpracował z resortem edukacji w koordynowaniu realizacji reformy. Minister Zalewska powiedziała we wtorek, że prof. Waśko już współpracuje z MEN, jak przypomniała, jest on m.in. autorem nowej podstawy programowej z języka polskiego.

Pod koniec tygodnia ruszyć ma ponadto akcja informacyjna na temat reformy, a jej częścią będzie spot emitowany w tv, radiu oraz internecie. Ponadto, jak przypomniała minister Zalewska, działa strona internetowa poświęcona reformie: reformaedukacji.men.gov.pl, a także e-mail: reformaedukacji@men.gov.pl, na który przesyłać można pytania dotyczące reformy. Pracownicy ministerstwa odpowiadają też pytania jej dotyczące od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 pod dostępnymi na stronach resortu numerami telefonu.

Minister Zalewska przedstawiła też najbliższe plany resortu w związku z wdrażaniem reformy.

I tak: do końca tygodnia samorządy otrzymają wzór uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca i - jak powiedziała minister - sami samorządowcy w toku konsultacji prosili o przygotowanie przez MEN wzoru tego aktu. "Po to, żeby był on jednolity, żeby nie było wątpliwości i by wojewodowie nie mieli kłopotu z oceną prawną" - powiedziała minister.

Do końca marca z kolei kuratorzy i wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami.

Do końca marca będą się też odbywały spotkania w regionach z udziałem członków zespołu koordynującego wdrażanie reformy oraz kierownictwa MEN.

Co tydzień mają się odbywać regionalne konferencje prasowe kuratorów oświaty oraz wojewodów dotyczące przygotowań do wdrożenia reformy.

Ponadto, do końca tygodnia wszyscy rodzice mają otrzymać listy z informacjami o reformie.

"Chcemy wspierać nauczycieli, rodziców, dyrektorów i samorządowców" - powiedziała minister Zalewska.

Minister wyliczyła najważniejsze - jej zdaniem - korzyści z wdrożenia reformy edukacji. Zaliczyła do nich m.in. wzbogacenie programu liceów o większą liczbę godzin przedmiotów przyrodniczych i historii, wzmocnienie dwujęzyczności, wsparcie małych szkół i ograniczenie konieczności dowożenia dzieci, wzmocnienie roli kuratora i pozycji rodziców w szkole, wprowadzenie "nowoczesnej podstawy programowej do wszystkich klas". Minister przypomniała, że przy okazji wprowadzania Prawa oświatowego uszczegółowiono też art. 42 Karty Nauczyciela, mówiący o likwidacji tzw. godzin karcianych.

Ponadto zmniejszona ma zostać liczba dzieci w klasach. "To jest apel rodziców, apel nauczycieli, jak również związków zawodowych" - mówiła minister Zalewska.

Przekonywała, że reforma powstała w "oparciu o badania, wyniki egzaminów, o rozmowy z rodzicami". Jak wskazała, od września do grudnia 2016 r. w całej Polsce odbyło się ponad 1400 spotkań na temat reformy, w których udział wzięło ponad 46 tys. osób.

Minister powtórzyła też, że reforma przyniesie ok. 5,5 tys. nowych miejsc pracy dla nauczycieli.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe - reformujące system szkolny w Polsce. Zgodnie z nimi wrócą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Reforma rozpocznie się 1 września 2017 r.