Jedną kwalifikację będzie musiała uzyskać osoba, która ukończy szkołę branżową pierwszego stopnia. Natomiast absolwent technikum dwie. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Projekt przygotowywany jest w związku z tym, że resort edukacji musi dostosować programy kształcenia do nowego systemu szkolnictwa zawodowego. Od roku szkolnego 2017/2018 trzyletnie zawodówki zastąpi szkoła branżowa pierwszego stopnia. Na tym poziomie edukacji uczniowie będą musieli zdobyć jedną kwalifikację. Natomiast w technikach dwie.
Reklama
Zgodnie z projektem uczeń, który będzie chciał np. zostać pomocnikiem fryzjera, będzie musiał uzyskać jedną kwalifikację polegającą na wykonywaniu prostych zabiegów fryzjerskich. Oznacza to, że po zakończeniu kształcenia powinien umieć m.in. ocenić stan włosów i skóry głowy, pod nadzorem dobrać metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy, przeprowadzić rozmowę konsultacyjną z klientem, dobrać sprzęt fryzjerski do strzyżenia, określić przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów, a także dobrać preparaty do koloryzacji.
Pierwsi absolwenci ukończą szkołę branżową pierwszego stopnia w 2020 r. i będą mogli podjąć naukę w szkole branżowej drugiego stopnia.
Nie zmieni się natomiast cel kształcenia zawodowego. Z projektu wynika, że będzie nim nadal przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji będą uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji