Samorządy muszą zadbać o odpowiednie budynki dla większych szkół podstawowych. Poniosą też skutki finansowe przejmowania nauczycieli i ewentualnych odpraw przy ich zwolnieniu.
Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu Sejm uchwali dwie reformujące oświatę ustawy, które zakładają m.in. likwidację gimnazjów i wprowadzenie ośmioletnich szkół podstawowych. Pierwsza z nich to rządowy projekt prawa oświatowego. Dla samorządów najważniejszym dokumentem jest projekt drugiej ustawy, czyli przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. To właśnie w nim znalazła się większość zadań dla organów prowadzących. Szczegółowo określone zostały zasady likwidacji gimnazjów i lokowania uczniów w szkołach podstawowych, w których będzie o dwie klasy więcej niż obecnie.
Dla samorządów najważniejsze jest podjęcie przez radnych uchwały w sprawie sieci szkół. Problem w tym, że na przeszkodzie mogą im stanąć oświatowe związki zawodowe i kuratorzy. W przypadku tych ostatnich ich opinia jest wiążąca i może trwale sparaliżować gminy przy wdrażaniu reformy.