Swój udział w tegorocznych egzaminach wstępnych na aplikacje zadeklarowało 8 460 osób. To prawie 800 kandydatów mniej niż w 2015. Spadki odnotowały wszystkie korporacje.

Czy mniejsza liczba przystępujących do egzaminu wstępnego oznacza koniec boomu na aplikacje prawnicze? Niekoniecznie. Choć najwyższy spadek kandydatów zanotowała aplikacja komornicza (z 623 w 2015 do 340 w 2016), w przypadku pozostałych korporacji różnice nie są już tak drastyczne. Jak ostrzegaliśmy w DGP, jeśli taki spadkowy trend będzie się utrzymywać, w wielu biedniejszych rejonach kraju za kilka lat może zabraknąć komorników sądowych.

Mniej znaczące spadki kandydatów odnotowała natomiast korporacja notarialna. W 2015 roku chęć przystąpienia do egzaminu wyraziło 767 osób przy około 720 osobach, które zadeklarowały się na tegoroczny test. Podobny spadek chętnych dotyczy również kandydatów na radców prawnych. W tym roku chęć napisania testu zadeklarowało 365 osób mniej niż w 2015. (2015: 4 785 kandydatów, 2016: 4 420 kandydatów).

Adwokaci bez straty

Większego spadku kandydatów na aplikacje nie odczuła natomiast korporacja adwokacka. W 2015 roku do egzaminu wstępnego przystąpiło ostatecznie 2945 magistrów prawa przy zadeklarowanych 3 066 osobach. W tym roku chętnych jest 2980. W czym tkwi sekret wciąż mocnej pozycji adwokatów w środowisku prawniczym?

- Zawód adwokata jest zawodem wolnym, a dla klientów nadal najbardziej rozpoznawalnym wśród zawodów prawniczych. Od czasu otwarcia zawodu adwokata, Adwokatura oraz inne zawody prawnicze, doświadczają stałego wzrostu liczebnego swoich szeregów. W 2010 roku adwokatów i aplikantów adwokackich było 16 tysięcy, teraz jest ich łącznie 25 tys. – wyjaśnia adw. Jerzy Zięba z Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Nie wszyscy adwokaci potrafią jednak odnaleźć się na ciasnym już obecnie rynku prawniczym.

- Obecnie większość Adwokatury stanowią młodzi adwokaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat. Wielu z nich z trudem znajduje swoje miejsce na rynku usług prawnych, o czym świadczy znacząca liczba młodych adwokatów nie podejmujących wykonywania zawodu – dodaje adw. Zięba.

Sto punktów do sukcesu

Egzaminy na aplikacje zostaną przeprowadzone 24 września 2016 o godz. 11:00 w 24 miastach w Polsce. W tym celu powołano 60 komisji egzaminacyjnych (24 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 19 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą), w tym 4 dodatkowe komisje w Warszawie: 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

Kandydaci na aplikantów zmierzą się z testem jednokrotnego wybory składającym się ze 150 pytań. Osoby, które uzyskają co najmniej 100 punktów uzyskają możliwość podjęcia nauki na wybranej przez siebie specjalizacji. Czas na rozwiązanie egzaminu to 150 minut.

Uprawnienia dla niepełnosprawnych

W tym roku po raz pierwszy osoby z niepełnosprawnością przystępujące do egzaminów wstępnych na aplikacje będą mogły skorzystać ze specjalnych udogodnień. W DGP sygnalizowaliśmy o problemach, z którymi muszą zmierzyć się osoby z dysfunkcjami. Dzięki nowym przepisom, kandydaci z udokumentowaną niepełnosprawnością będą miała prawo do wydłużenia o połowę czasu na napisanie egzaminu o połowę. Co więcej, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej (lub jego zastępca), będzie mógł udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych uwzględniający rodzaj niepełnosprawności.