Resort zakaże przynoszenia urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk na posiedzenia komisji odpowiedzialnej za układanie pytań. Ograniczone ma zostać również tworzenie notatek podczas spotkań – wynika z projektu rozporządzenia ministerstwa sprawiedliwości.

To główne założenia projektu rozporządzeń zmieniające zasady dotyczące funkcjonowania zespołów przygotowujących pytania testowe na aplikacje korporacyjne: adwokacką, radcowską, komorniczą i notarialną. Choć Ministerstwo Sprawiedliwości nie spotkało się jeszcze z przypadkiem ujawnienia pytań z egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, postanowiono zaostrzyć zasady bezpieczeństwa podczas prac nad ich układaniem.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, na posiedzeniach zespołu nie będzie można posiadać urządzeń do przekazu, odbioru, przechowywania, utrwalania i powielania informacji. Jak wyjaśnia resort, zakaz ten obejmie zarówno telefony komórkowe jak i tablety. Podczas układania pytań dostępny będzie jedynie niezbędny sprzęt komputerowy, na którym przygotowywany będzie zestaw testów.

Tańsze aplikacje prawnicze: MS pracuje nad obniżkami opłat za szkolenia

Kolejne, nowe ograniczenie będzie dotyczyć sporządzania notatek podczas posiedzeń – te mają być co do zasady zakazane. Przewidziany został natomiast jeden wyjątek: możliwość notowania przysługiwać będzie jedynie autorom pytań w kwestiach dotyczących złożonych przez nich propozycji.

Strukturalne losy egzaminu

Pomimo tego, że układanie pytań obywa się podczas specjalnych posiedzeń zespołu, jego przewodniczący może korzystać ze specjalnego prawa wglądu do przygotowywanego egzaminu. Może on również wyrażać zgodę na dostęp do pytań poszczególnym członkom zespołu wyłącznie w zakresie pytań, których propozycje zgłosili. Podkreślić należy, że każdy dostęp do pytań poza posiedzeniami powinien zostać odnotowany w protokole. Kompletny test musi zostać ułożony co najmniej 50 dni przed terminem egzaminu.

- Sporządzony przez zespół zestaw pytań testowych oraz wykaz prawidłowych odpowiedzi, przewodniczący zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 50 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego. Minister Sprawiedliwości zapewnia, w sposób uwzględniający konieczność zabezpieczenia pytań przed nieuprawnionym ujawnieniem, wydrukowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy zestawu pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi oraz ich doręczenie, wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi zgodnym z obowiązującym stanem prawnym na dzień egzaminu, właściwym komisjom kwalifikacyjnym – tłumaczy Wioletta Olszewska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przed nami widmo braku komorników sądowych

Jak dodaje Olszewska, pytania przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp do ich treści osobom nieuprawnionym. Jedyny dostęp do nich na wszystkich etapach i przygotowania - od opracowywania tych pytań przez zespoły do przekazania Ministrowi i dostarczenia przewodniczącym komisji egzaminacyjnych - mają osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości w ramach sprawowania obsługi administracyjno-biurowej zespołów.

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze obędą się 24 września 2016. Z wyliczeń resortu wynika, że o przyjęcie na specjalizację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą ubiegać łącznie będzie się łącznie 8460 kandydatów.

Egzaminy wstępne na aplikacje: Będą ułatwienia dla osób z dysfunkcjami

Etap legislacyjny

Projekty rozporządzeń na etapie opiniowania