W tym roku dopuszczono do nich prawie 8 660 osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku na aplikację dostanie się więcej osób niż w roku ubiegłym. (Aktualizacja wyników z godziny 16.45)

Jak podaje resort sprawiedliwości według danych pochodzących z komisji egzaminacyjnych egzamin wstępny na aplikację adwokacką w:

* Łodzi na 83 przystępujących zdały 44 osoby, tj. 53 proc. zdających,
* Bydgoszczy na 29 przystępujących zdało 11 osób tj. 38 proc.
* Kielcach na 50 przystępujących zdały 22 osoby tj. 44 proc.
* Koszalinie na 21 przystępujących zdały 3 osoby tj. 14 proc.
* Olsztynie na 29 przystępujących zdało 13 osób tj. 45 proc.
* Opolu na 44 przystępujących zdało 18 osób tj. 41 proc.
* Płocku na 20 przystępujących zdały 3 osoby tj. 15 proc.
* Radomiu na 12 przystępujących zdały 3 osoby tj. 33 proc.
* Siedlcach na 30 przystępujących zdało 12 osób tj. 40 proc.
* Białymstoku na 54 przystępujących zdało 29 osób tj. 54 proc.
* Zielonej Górze na 38 przystępujących zdało 12 osób tj. 31,5 proc.
* Częstochowie na 49 przystępujących zdało 16 osób tj. 33 proc.
* Lublinie na 132 przystępujących zdało 65 zdających tj. 49,24 proc.
* Rzeszowie na 170 przystępujących zdało 64 zdających tj. 37,64 proc.