W tym roku dopuszczono do nich prawie 8 660 osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku na aplikację dostanie się więcej osób niż w roku ubiegłym. (Aktualizacja wyników z godziny 16.45)

Jak podaje resort sprawiedliwości według danych pochodzących z komisji egzaminacyjnych egzamin wstępny na aplikację adwokacką w:

* Łodzi na 83 przystępujących zdały 44 osoby, tj. 53 proc. zdających,
* Bydgoszczy na 29 przystępujących zdało 11 osób tj. 38 proc.
* Kielcach na 50 przystępujących zdały 22 osoby tj. 44 proc.
* Koszalinie na 21 przystępujących zdały 3 osoby tj. 14 proc.
* Olsztynie na 29 przystępujących zdało 13 osób tj. 45 proc.
* Opolu na 44 przystępujących zdało 18 osób tj. 41 proc.
* Płocku na 20 przystępujących zdały 3 osoby tj. 15 proc.
* Radomiu na 12 przystępujących zdały 3 osoby tj. 33 proc.
* Siedlcach na 30 przystępujących zdało 12 osób tj. 40 proc.
* Białymstoku na 54 przystępujących zdało 29 osób tj. 54 proc.
* Zielonej Górze na 38 przystępujących zdało 12 osób tj. 31,5 proc.
* Częstochowie na 49 przystępujących zdało 16 osób tj. 33 proc.
* Lublinie na 132 przystępujących zdało 65 zdających tj. 49,24 proc.
* Rzeszowie na 170 przystępujących zdało 64 zdających tj. 37,64 proc.
* Krakowie na 168 przystępujących zdały 83 osoby
* Warszawie (komisja 2) na 226 przystępujących zdało 90 osób
* Warszawie (komisja 3) na 219 przystępujących zdały 102 osoby

Zdawalność egzaminu w warszawskich komisjach:
Komisja Egzaminacyjna nr 1 – ok. 44%,
Komisja Egzaminacyjna nr 2 – ok. 40%,
Komisja Egzaminacyjna nr 3 – ok. 46%,
Komisja Egzaminacyjna nr 4 – ok. 38%,
Komisja Egzaminacyjna nr 5 – ok. 43%.
- Generalnie prawie wszędzie egzamin poszedł znacznie lepiej niż rok temu. Na przykład w Częstochowie zdało 32,6% osób, podczas gdy rok temu było ich 19%. W Lublinie natomiast w 2015 roku zdało 34,6 % chętnych a w tym roku już 49,24 %. Znacznie lepszy od zeszłorocznego wyniku osiągnął także Olsztyn, gdzie w 2015 roku zdało 26,1%, a w tym już 44,8% - komentuje Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Niższe wyniki są natomiast w małych ośrodkach np. Płocku, Koszalinie, Wałbrzychu - dodaje.

Jakie wyniki osiągnęli ubiegający się o wstęp na aplikację radcowską?

* w Kielcach na 95 przystępujących zdało 21 osób tj. 22 proc.
* w Koszalinie na 56 przystępujących zdało 16 osób tj. 29 proc.
* w Wałbrzychu na 97 przystępujących zdało 29 osób tj. 30 proc.
* w Zielonej Górze na 65 przystępujących zdało 25 osób tj. 38 proc.
* w Poznaniu (komisja 1) na 219 przystępujących zdało 87 osób, tj. 40 proc.
* W Warszawie (komisja 1) na 224 przystępujących zdało 90 osób tj. 40,2 proc.
* w Warszawie (komisja 2) na 224 przystępujących zdały 94 osoby tj. 42 proc.
* w Warszawie (komisja 5) na 218 przystępujących zdało 88 osób tj. 40 proc.
* w Łodzi na 188 przystępujących zdało 95 osób tj. 50,54 proc.
* w Olsztynie na 105 przystępujących zdało 41 osób tj. 39 proc.
* w Szczecinie na 112 przystępujących zdało 49 osób, tj. 43,75 proc.
* w Toruniu na 131 przystępujących zdało 45 osób, tj. 35 proc.


* w Gdańsku (komisja 1) na 139 przystępujących zdało 61 osób
* w Gdańsku (komisja 2) 133 przystępujących zdało 60 osób
* w Katowicach na 260 przystępujących zdały 104 osoby
* w Krakowie (komisja 2) na 183 przystępujących zdały 92 osoby
* w Opolu na 174 przystępujących zdały 42 osoby
* we Wrocławiu (komisja 2) na 180 przystępujących zdało 78 osób
* w Warszawie (komisja 3) na 231 przystępujących zdało 90 osób
* w Warszawie (komisja 4) na 219 przystępujących zdały 93 osoby


Jeśli natomiast chodzi o wyniki z egzaminu na aplikację notarialną:

* w Katowicach na 61 przystępujących zdało 31 tj. 50,8 proc.
* w Krakowie na 110 przystępujących zdało 51 osób tj. 46,36 proc.
* w Poznaniu na 119 przystępujących zdało 61 osób tj. 51,3 proc.
* w Warszawie na 210 przystępujących zdało 87 tj. 41,43 proc.
* we Wrocławiu na 96 przystępujących zdało 40 osób tj. 41,7 proc.* w Gdańsku na 145 przystępujących zdało 59 osób tj. 40,6 proc.

-W ubiegłym roku w każdej z powyższych komisji wyniki były gorsze. Odpowiednio: Katowice 47 proc., Kraków 35 proc., Poznań 50 proc., Warszawa 38 proc., Wrocław 34 proc. - wskazuje Sebastian Kaleta.

- W sumie do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiło 741 osób, zdało 329 , to jest 44,4 proc. W ubiegłym roku było 39,5 proc. - podsumowuje rzecznik resortu.

Ministerstwo dysponuje już także wynikami z egzaminu na aplikacje komorniczą (z wyjątkiem Gdańska):

* w Katowicach na 41 przystępujących zdało 12 osób,
* w Krakowie na 50 przystępujących zdało 16 osób
* w Łodzi na 47 przystępujących zdało 20 osób,
* w Poznaniu na 44 przystępujących zdało 15 osób,
* w Warszawie na 74 przystępujących zdało 19 osób,
* we Wrocławiu na 46 przystępujących zdało 14 osób.


Kandydaci na aplikantów rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu wynosił 150 minut. Pozytywny wynik otrzyma natomiast ten kto, udzieli prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

W tym roku po raz pierwszy na egzaminach wstępnych wprowadzono możliwość wydłużenia czasu egzaminu wstępnego dla osób niepełnosprawnych oraz szczególnego sposobu rozwiązywania przez te osoby zestawu pytań testowych.

W zeszłym roku egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 37,5 proc. , tj. ok. 1 100 osób. To dużo mniej niż w latach poprzednich. W roku 2014 zdawalność wyniosła bowiem 53,6 proc., w roku 2013 – 53,1 proc., w roku 2012 – 54,8 proc., w roku 2011 – 52 proc.. Słabszy wynik był natomiast w roku 2010, gdy zdało 33,3 proc. chętnych.

W przypadku egzaminu na aplikację radcowską natomiast w 2015 roku zdało natomiast 34,4 proc. chętnych. Na aplikację notarialną zaś 39,5 proc.