Aplikacje: radcowska, adwokacka, notarialna, ogólna i komornicza należą do najbardziej popularnych i zarazem najbardziej znanych. To o nich myślą młodzi adepci prawa, gdy planują zawodową przyszłość. Wbrew pozorom nie jest to katalog zamknięty.

Poza nimi istnieją jeszcze następujące aplikacje: sejmowa, legislacyjna, rzecznikowska i dyplomatyczno – konsularna. Nie do wszystkich wymagane jest wykształcenie prawnicze, ale z pewnością wszystkie mogą być ciekawą alternatywą dla typowej ścieżki kariery.

Aplikacja sejmowa skierowana dla osób szczególnie zainteresowanych prawem konstytucyjnym. W czasie 12 miesięcy, kursanci biorą udział w pracach sejmu. Jest to czas na nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych. Rekrutacja uzależniona jest od potrzeb kancelarii sejmu.

By zostać rzecznikiem patentowym należy ukończyć aplikację rzeczniowską oraz uzyskać pozytywną ocenę na egzaminie patentowym. Nauka trwa trzy lata. Kurs skierowany jest do absolwentów prawa oraz kierunków technicznych. By rozpocząć naukę należy zdać egzamin wstępny. Podczas edukacji aplikantem opiekuje się patron – rzecznik patentowy. Niezbędne informacje na jej temat znajdują się w rozdziale 4 ustawy o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011r., Nr 155, poz. 925).

Aplikacja legislacyjna skierowana jest do węższego grona prawników. Mianowicie jej uczestnikami mogą być jedynie urzędnicy lub członkowie służby cywilnej. To jednostka, w której dana osoba jest zatrudniona kieruje ją na szkolenie. Szkolenie kończy się egzaminem w dwóch etapach, ustnym i pisemny. Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę na egzaminie końcowym otrzymują zaświadczenie o odbyciu aplikacji, które może być kartą przetargową podczas awansu oraz jest wymagane przez niektóre urzędy.

Ci, którzy marzą o karierze w dyplomacji muszą zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001r. , Nr 128, poz. 1403 z zm.) ukończyć aplikację dyplomatyczno – konsularną. Konkurs na aplikację jest otwarty. By wziąć w nim udział wystarczy posiadania wyższego wykształcenia. Ustawodawca nie wymaga wykształcenia prawniczego. Osoby, które pozytywnie przejdą wstępną kwalifikację zostaną na czas nauki, która trwa 12 miesięcy zatrudnione w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na zakończenie kursu aplikanci zdają egzamin. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest jednoznaczne z otrzymaniem stopnia attache.