Zgromadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości dane z większości komisji w kraju pokazują, że w tym roku lepiej poradzili sobie kandydaci na radców prawnych.
W przypadku egzaminu adwokackiego wyniki przekazały już 24 z 26 komisji. Pozytywny rezultat uzyskało łącznie 1142 spośród 1404 zdających, czyli 81,3 proc. Jest to wynik słabszy niż w zeszłym roku, gdy średnia zdawalność wynosiła 83 proc. Z kolei w przypadku egzaminu radcowskiego jest znacznie lepiej niż w zeszłym roku – pozytywny rezultat uzyskało 1360 osób spośród 1577 przystępujących, czyli 86,2 proc. Rok wcześniej było to zaś tylko 78 proc. Choć radcowie powinni się wstrzymać z ogłaszaniem sukcesu – sytuacja może się zmienić, gdyż wyniki do MS przekazało na razie 29 z 38 komisji.