W tym roku egzamin zawodowy poszedł lepiej prawnikom chcącym nosić niebieski żabot – pokazały opublikowane wczoraj kompletne wyniki.
Ogłosiło je 26 komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki oraz 38 komisji przeprowadzających egzamin radcowski. Ten pierwszy zdało 1241 z 1537 osób, co stanowi 80,7 proc. To nieco słabiej, niż wskazywały cząstkowe wyniki z 24 komisji ogłoszone dwa tygodnie temu (wówczas było to 81,3 proc.). Praktycznie nie zmienił się natomiast rezultat egzaminu radcowskiego. Pozytywny wynik uzyskało 1917 z 2230 osób przystępujących, czyli 86 proc. (dane z 29 komisji wskazywały, że zdawalność wynosiła 86,2 proc.).
W obu grupach zawodowych najlepiej poradzili sobie tegoroczni absolwenci aplikacji, osiągając zdawalność 86,7 proc (adwokaci) i 94 proc. (radcowie). Najgorzej wypadły osoby przystępujące do egzaminu z innych tytułów: na egzaminie adwokackim zdało – 59,4 proc. z nich, a na radcowskim 67,5 proc.