Przepisy o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz o minimalnej stawce godzinowej obowiązują także adeptów prawa odbywających aplikacje adwokackie i radcowskie. Jeśli jakaś kancelaria wykorzystuje młodych prawników, sprawą powinna zainteresować się Państwowa Inspekcja Pracy. Takie wnioski płyną z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską złożoną przez Tomasza Jaskółę.
Parlamentarzysta w swym piśmie zwracał uwagę, że coraz powszechniejsza staje się praktyka wykorzystywania aplikantów przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych.
Chodzi przede wszystkim o tzw. substytucje udzielane na podstawie art. 77 ustawy – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 ze zm.).