Prawie 8 tysięcy osób przystąpiło w sobotę do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

- Egzamin rozpoczął się punktualnie o godz. 11.00, przesyłki zostały doręczone w stanie nienaruszonym, nie stwierdzono żadnych formalnych uchybień – mówi Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką:

 • Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 2817 osób spośród 2875 dopuszczonych
 • Egzamin zdało 1604 osoby, co stanowi 56 proc. wszystkich zdających
 • Najwyższa zdawalność:

Łódź- pozytywny wynik otrzymało 78 procent zdających
Kraków- pozytywny wynik otrzymało 67,2 proc. zdających
Warszawa Komisja Egzaminacyjna nr 4 - pozytywny wynik otrzymało 66,5 procent zdających
Warszawa Komisja Egzaminacyjna nr 2 - pozytywny wynik otrzymało 66 proc. zdających


 • Najniższa zdawalność:

Bialsko Biała- pozytywny wynik otrzymało 39 proc. zdających
Częstochowa- pozytywny wynik otrzymało 40 proc. zdających

Egzamin wstępny na aplikację radcowską

 • Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 4286 spośród 4347 dopuszczonych
 • Pozytywny wynik uzyskały 2342 osoby co stanowi 54,5 proc. zdających
 • Najwyższa zdawalność:

Komisja Egzaminacyjna nr 1 w Krakowie- pozytywny wynik otrzymało 70 proc. zdających
Szczecin: pozytywny wynik otrzymało 64,5 procent zdających
Komisja Egzaminacyjna nr 1 w Poznaniu- pozytywny wynik otrzymało 62 procent zdających

 • Najniższa zdawalność:

Wałbrzych- pozytywny wynik otrzymało 34proc. zdających
Białystok- pozytywny wynik otrzymało 43 proc. zdających
Kielce - pozytywny wynik otrzymało 44 proc. zdających

Egzamin wstępny na aplikację notarialną

 • Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 682 spośród 690 dopuszczonych osób
 • Pozytywny wynik uzyskały 281 osoby co stanowi 41,2 proc. zdających
 • Najwyższa zdawalność:

Poznań- pozytywny wynik otrzymało 70 proc. zdających

 • Najniższa zdawalność:

Warszawa- pozytywny wynik otrzymało 32 proc. zdających

Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą

 • Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 212 spośród 215 dopuszczonych osób
 • Pozytywny wynik uzyskało 96 osób co stanowi 45,3 proc. zdających
 • Najwyższa zdawalność:

Katowice- pozytywny wynik otrzymało 57 proc. zdających

 • Najniższa zdawalność:

Łódź- pozytywny wynik otrzymało 37 proc. zdających

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu to 150 minut. Pozytywny wynik otrzymuje kandydat, który odpowiedział poprawnie na co najmniej na 100 pytań.