Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało liczbę zgłoszeń na aplikacje prawnicze. Choć zauważalny jest spadek zainteresowania zawodami korporacyjnymi, nie jest on tak drastyczny, jak wynikało to z pierwszych statystyk opublikowanych przez resort.

Wtedy okazało się bowiem, że liczba chętnych do przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikacje korporacyjne w 2017 będzie niemalże o tysiąc kandydatów niższa niż w roku poprzednim. Stan z dnia 17 sierpnia 2017 nie uwzględniał jednak wszystkich zgłoszeń, które zostały wysłane pocztą tradycyjną przed upływem terminu. Jak się okazuje, ostatecznie liczba kandydatów z 7 710 wzrosła do 8340 osób. To dokładnie 316 przystępujących do egzaminów mniej niż w roku ubiegłym.

Choć na razie spadek kandydatów (poza aplikacją komorniczą) nie jest szczególnie dotkliwy, przedstawiciele korporacji zaczynają dostrzegać pewne tendencje dotyczące zmniejszania zainteresowania poszczególnymi zawodami prawniczymi.

- Faktem jest, że obserwujemy spadek kandydatów na aplikację adwokacką. W zeszłym roku również było mniej chętnych niż dwa lata temu. Tendencje spadkowe mogą być związane z niżem demograficznym i mniejszą liczbą studentów prawa, ale na pewno wpływ na to ma również świadomość młodych ludzi, że rynek prawniczy jest już nasycony. Obecnie jest już tylu adwokatów, radców prawnych i innych prawników świadczących pomoc prawą, że trudno rozpocząć praktykę i utrzymać się na rynku – informuje Joanna Sędek, szefowa biura prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej.

ROZWIĄŻ EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2016 >>>

Przesycenie rynku odczuwać zaczynają także notariusze.

- W ostatnich trzech latach liczba osób zainteresowanych aplikacją notarialną utrzymywała się na stałym poziomie, blisko 800 kandydatów rocznie. Spadek zainteresowania, jaki ma miejsce w tym roku, może wynikać z faktu, że absolwenci wydziałów prawa coraz staranniej obserwują sytuację na rynku usług prawniczych przed podjęciem decyzji o wyborze specjalizacji. Absolwenci dostrzegają fakt, że nie brakuje notariuszy ani kancelarii notarialnych, i wnioskują, że wykonywanie tego zawodu w przyszłości może okazać się trudne. Biorąc pod uwagę, że obecnie aplikację notarialną odbywa 825 osób te obawy wydają się uzasadnione – wyjaśnia notariusz Barbara Nintza, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

ROZWIĄŻ EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2016 >>>

Jak się jednak okazuje, jedynie aplikacja radcowska cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

- Poziom dopuszczonych do egzaminów wstępnych na aplikację radcowską w roku 2017 w zasadniczy sposób nie odbiega od rekrutacji w 2016 roku. Wydaje się więc, że wśród absolwentów prawa utrzymuje się wysokie zainteresowanie zawodem radcy prawnego. Wpływ na to może mieć przede wszystkim różnorodność formy wykonywania zawodu oraz świadomości społecznej, co do pełnego zakresu świadczonych usług prawnych – mówi Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Poważny problem w przyszłości natomiast czeka samorząd komorniczy. Liczba kandydatów na aplikację komorniczą zamknęła się w jedynie 223 osobach. To spadek o 40 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Jak przewidywał na łamach DGP, dr Jarosław Świeczkowski, były prezes Krajowej Rady Komorniczej, sytuacja ta zwiastować może początek końca tego zawodu w Polsce.

ROZWIĄŻ EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ 2016 >>>

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze odbędą się 30 września o godz. 11:00. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, ostatecznie liczba zgłoszeń do egzaminów wstępnych na aplikacje w 2017 wyniosła 8340 osób, w tym:
  • na aplikację adwokacką – 2950 osób.
  • na aplikację radcowską – 4458 osób,
  • na aplikację notarialną – 709 osób,
  • na aplikację komorniczą – 223 osoby.
W 2016 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 8 656 osób, a przystąpiło 8 398, spośród których:
  • na aplikację adwokacką – dopuszczonych zostało 3 048 osób, przystąpiły 2 962 osoby, zdały 1263 osoby, tj. 42,6%,
  • na aplikację radcowską – dopuszczonych zostało 4 471 osób, przystąpiły 4 343 osoby, zdało 1 756 osób, tj. 40,4%,
  • na aplikację notarialną – dopuszczonych zostało 765 osób, przystąpiło 735 osób, zdało 328 osób, tj. 44,6%,
  • na aplikację komorniczą – dopuszczone zostały 372 osoby, przystąpiło 358 osób, zdało 113 osób, tj. 31,6%.