W sumie powstanie około 140 km dróg w ciągu dróg ekspresowych S5 i S8 oraz obwodnice Wałcza i Kościerzyny.

Z kolei policja, w ramach projektu, kupi 600 radiowozów oznakowanych i 140 nieoznakowanych, 400 laserowych mierników prędkości oraz 740 terminali mobilnych.