statystyki

Ilu pełnomocników podpisze akt notarialny przy sprzedaży nieruchomości gminnej

autor: Marcin Nagórek13.01.2016, 09:01; Aktualizacja: 13.01.2016, 09:36
Art. 46 ustawy o samorządzie gminnym jest przepisem szczególnym wobec art. 31 tej ustawy, stanowiącym o reprezentowaniu gminy na zewnątrz przez wójta.

Art. 46 ustawy o samorządzie gminnym jest przepisem szczególnym wobec art. 31 tej ustawy, stanowiącym o reprezentowaniu gminy na zewnątrz przez wójta.źródło: ShutterStock

Mamy problem związany z doborem osób reprezentujących gminę przy sprzedaży nieruchomości gminnych. Dla usprawnienia naszej pracy chcemy, aby wójt dał pełnomocnictwo tylko jednemu z kierowników wydziału naszego urzędu do podpisywania aktów notarialnych, tak aby udział drugiego pełnomocnika nie był potrzebny. Ale art. 46 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o łącznym działaniu zastępcy wójta i upoważnionego pracownika przy reprezentowaniu gminy. Czy wystarczy, żeby przy zawieraniu takich umów w imieniu gminy działał tylko jeden pełnomocnik, zgodnie z art. 95 kodeksu cywilnego? Pozwolił na to Sąd Najwyższy w uchwale z 3 października 2003 r. (sygn. akt III CZP 63/2003).

Zgodnie z art. 46 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Ze wskazanej normy prawnej wynika więc, że osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy jest przede wszystkim wójt (burmistrz, prezydent). Ponadto wójt (burmistrz, prezydent) może upoważnić do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem inne osoby, tj. swojego zastępcę (samodzielnie) lub zastępcę wraz z inną osobą (w ramach reprezentacji łącznej dwuosobowej). Należy więc przyjąć, że są to jedyne osoby, które mogą być upoważnione przez wójta do składania oświadczeń woli.

Szczególny przepis

Co jednak najistotniejsze, art. 46 ustawy o samorządzie gminnym jest przepisem szczególnym wobec art. 31 tej ustawy, stanowiącym o reprezentowaniu gminy na zewnątrz przez wójta. Taki kierunek interpretacyjny znajduje potwierdzenie w doktrynie (por. np. komentarz do art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym [w:]red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz”, Warszawa 2011). Ponadto z istoty tego przepisu wynika, że ma on znaczenie autonomiczne i jako taki reguluje w sposób szczególny zasady reprezentacji gminy w sferze prawa cywilnego, w szczególności w sprawach dotyczących zarządu mieniem. Gdyby zamiarem ustawodawcy nie było określenie zamkniętego kręgu pełnomocników, to wówczas art. 46 ust. 1 zostałby uchylony. Skoro jednak art. 46 ust. 1 obowiązuje, to nie ma możliwości udzielenia przez wójta – na podstawie kodeksu cywilnego – upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem w imieniu gminy innym osobom niż tam wymienione. W konsekwencji należy przyjąć, że nie każdy może być pełnomocnikiem gminy w sprawach zarządu mieniem. Zamiarem ustawodawcy było ustalenie zamkniętego kręgu pełnomocników. Gdyby przyjąć odmienną interpretację, to zbędne byłoby wprowadzenie art. 46 ustawy o samorządzie gminnym, wystarczyłyby bowiem regulacje zawarte w art. 95–108 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) pozwalające założyć, że wójt może upoważnić każdą osobę do reprezentowania gminy na zewnątrz.


Pozostało jeszcze 77% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane