Na zwrotne instrumenty finansowe, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli inwestować w realizację swoich pomysłów, władze województwa lubelskiego zarezerwowały 426 mln zł. Niemal 362 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych, pozostałe 23 mln zł wyłożą instytucje finansujące, u których przedsiębiorcy składać będą wnioski o preferencyjne finansowanie. Zarządzający kapitałem Bank Gospodarstwa Krajowego już podpisał pierwsze umowy z instytucjami finansującymi, ale ich lista będzie się w najbliższym czasie powiększać.

Oferta instrumentów finansowych obejmuje sześć pozycji. Tak jak w pozostałych województwach przedsiębiorcy mogą przede wszystkim korzystać z pożyczek. Już dostępne są dwa bliźniacze produkty tego rodzaju: pożyczka mała i pożyczka duża. W ramach pierwszej z nich, dostępnej dla mikro i małych przedsiębiorców, będzie można pożyczyć do 250 tys. zł, maksymalnie na pięć lat. Do pożyczki dużej dostęp będą miały także średnie firmy. W tym przypadku kwota określona została na 250,01 tys. – 1 mln zł. Spłata może być rozłożona maksymalnie na osiem lat. Takie samo jest oprocentowanie obydwu produktów: podstawowa stawka ustalona została na 2,43 proc., z możliwością obniżenia do 1,83 proc. Prawo do pożyczania pieniędzy będą miały firmy działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. W obydwu pożyczkach możliwe będzie zawieszenie spłaty zadłużenia, maksymalnie na pół roku. Obydwa produkty są już dostępne w ofercie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, pierwszej instytucji finansującej z lubelskiego, która podpisała umowę z BGK.

Kapitał przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje zwiększające skalę działania. Preferowane będą takie projekty, dzięki którym na rynku pojawią się nowe produkty lub usługi. Mile widziane będą również inwestycje ulepszające już istniejące produkty lub usługi.

Instrumentem umożliwiającym dostęp do finansowania firmom nieposiadającym odpowiedniego majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie dla zaciąganych zobowiązań, jest poręczenie. Maksymalna wartość ustalona została na 1,5 mln zł na okres do dziewięciu lat. Poręczenie przeznaczone jest dla mikro i małych firm.

Lubelskie będzie także wspierać osoby pozostające bez pracy, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Na realizację swoich pomysłów mogą otrzymać do 50 tys. zł pożyczki, którą będą zobowiązane spłacić w ciągu pięciu lat. Warunek – ukończony 29. rok życia. Większość zarezerwowanych na ten cel pieniędzy zostanie przeznaczona na wsparcie dla określonych grup. Zaliczają się do niej osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach.

Instytucje finansujące będą też miały pieniądze, żeby obejmować udziały w firmach oczekujących tego rodzaju wsparcia. W ten sposób w pojedynczy projekt będą mogli zainwestować do 1,5 mln zł, maksymalnie nawet na 10 lat. Ten instrument przeznaczony jest dla nowo powstających przedsiębiorstw o wysokim potencjale, które ze względu na utrudniony dostęp do finansowania nie są w stanie skomercjalizować własnych innowacyjnych rozwiązań. Istotą wejścia kapitałowego jest objęcie przez instytucję finansującą części udziałów w nowej spółce tworzonej wraz z pomysłodawcą.

Instrumentem umożliwiającym dostęp do finansowania firmom nieposiadającym majątku jest poręczenie

Instytucje finansujące działające na terenie województwa lubelskiego

Finansowanie na preferencyjnych zasadach na terenie województwa lubelskiego oferuje obecnie:

● Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego (www.barr.org.pl)

● Aktualna lista instytucji finansujących znajduje się na stronie www.rpo.bgk.pl