statystyki

OFE w sądzie: Pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa, ministrowi pracy i ZUS

08.01.2016, 10:41; Aktualizacja: 08.01.2016, 10:45
Adwokat twierdzi, że ZUS był tylko beneficjentem, a nie sprawcą szkody powodów

Adwokat twierdzi, że ZUS był tylko beneficjentem, a nie sprawcą szkody powodówźródło: ShutterStock

Pod koniec grudnia 2015 r. SA oddalił zażalenie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na taką decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie - poinformowała PAP rzeczniczka SA sędzia Barbara Trębska. Oznacza to, że po formalnym rozstrzygnięciu o dopuszczalności prawnej pozwu zbiorowego, wkrótce SO zajmie się całą sprawą merytorycznie.

Reklama


Reklama


W marcu 2015 r. SO orzekł o dopuszczalności prawnej pozwu zbiorowego przeciw Skarbowi Państwa, ministrowi pracy i polityki społecznej, a także ZUS i kilku towarzystwom emerytalnym.

Zdaniem ponad 50 osób, które przystąpiły do pozwu, rządowa reforma OFE doprowadziła do wywłaszczenia obywateli. Pozew wychodzi z założenia, że Otwarte Fundusze Emerytalne dysponowały prywatnymi środkami obywateli na zasadzie powiernictwa. "Skoro udziały umorzono i środki przekazano do ZUS, to naszym zdaniem doszło do naruszenia konstytucyjnego prawa własności" - mówił w SO pełnomocnik powodów mec. Paweł Kowalczyk. Wywłaszczenie na cele fiskalne państwa nie jest w Polsce możliwe - dodawał.

Według Kowalczyka roszczenie dotyczy ustalenia nieważności dwóch czynności prawnych: umorzenia jednostek i przeniesienia środków na rachunki w ZUS. "Ponadto żądamy ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z wykonaniem tych czynności" - mówił. Przesądzenie tego przez SO umożliwiłoby dochodzenie konkretnych kwot odszkodowań w oddzielnych procesach przez każdego z powodów - już indywidualnie.

Adwokat twierdzi, że ZUS był tylko beneficjentem, a nie sprawcą szkody powodów. Wyjaśniał, że pozwano ZUS oraz kilka towarzystw emerytalnych, gdyż działania tych podmiotów były konieczne do umorzenia jednostek i przeniesienia środków przyszłych emerytów. Pozew wnosił m.in. o skierowanie przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie reformy OFE.

Wszyscy pozwani wnosili w SO, by pozew zbiorowy sąd odrzucił. Wskazywali, że zgodnie z ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w tym trybie dochodzone mogą być roszczenia jednego rodzaju - co najmniej 10 osób - oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. "W naszej ocenie elementem jednakowej podstawy musi być też jednolity przeciwnik procesowy" - mówił w SO Mikołaj Wild, ówczesny radca Prokuratorii Generalnej (od niedawna wiceminister skarbu). Tymczasem, jak wskazują pozwani, poszczególne osoby z grupy miały środki w różnych funduszach emerytalnych.

SO uznał, że pozew jest dopuszczalny, bo podstawa faktyczna roszczeń jest tożsama i "jednorodzajowa". Jak uzasadniał sędzia Grzegorz Tyliński, sąd uznał, że mimo odmiennej podstawy odpowiedzialności pozwanych, kumulacja roszczeń jest dopuszczalna. Według sądu w tej sprawie można mówić o roszczeniu konsumenckim, bo powodowie zawierali obligatoryjne umowy. "Był to przymus, inaczej byłoby losowanie" - dodał sędzia.

Zażalenie do SA złożyła Prokuratoria Generalna, która ponowiła wniosek o odrzucenie pozwu, gdyż - według PG - nie spełnia on wymogów formalnych. Powodowie wnosili o nieuwzględnienie zażalenia. SA uznał, że zażalenie jest niezasadne. Jak podała sędzia Trębska, sporządzenie uzasadnienia odroczono.

Efektem ustawy o zmianach w systemie emerytalnym, która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 1 lutego 2014 r., było m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Fundusze przekazały do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych.

W listopadzie 2015 r. pełny skład Trybunału Konstytucyjnego niejednogłośnie uznał za zgodne z ustawą zasadniczą: możliwość przeniesienia środków finansowych z OFE do ZUS; zakaz inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz nakaz inwestowania w akcje dużej części zgromadzonych przez OFE pieniędzy. Za niekonstytucyjny TK uznał tylko zakaz reklamy OFE. Składki przekazane do OFE to środki publiczne, oddane funduszom w zarząd, a nie prywatne - podkreślił TK.

Wniosek do TK złożył b. prezydent Bronisław Komorowski, który podpisał reformę, ale w styczniu 2014 r. zakwestionował m.in. zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE. TK połączył ten wniosek ze skargą b. RPO Ireny Lipowicz.

Możliwość składania pozwów zbiorowych, pozwalających osobom poszkodowanym dochodzić roszczeń w jednym grupowym postępowaniu cywilnym, przewiduje ustawa, która weszła w życie w 2010 r. Pozew taki może złożyć już 10 osób; warunkiem jego dopuszczalności prawnej jest oparcie go na jednakowej podstawie prawnej. Wszystkie te osoby może reprezentować jeden pełnomocnik, a opłata sądowa jest niższa (przy pozwie indywidualnym wynosi ona 5 proc. wartości roszczenia; a w tym przypadku – 2 proc.). Pozew taki nie może dotyczyć ochrony dóbr osobistych.

Niedawno RPO Adam Bodnar zwracał uwagę, że przepisy o pozwach zbiorowych nie działają dobrze: ich większość jest odrzucana bez merytorycznego rozpatrzenia, z powodu uchybień formalnych.

Przez pięć lat obywatele złożyli 172 pozwy grupowe. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, choć wiele spraw jest w toku, to większość została zakończona bez merytorycznej oceny. Powodem są sformalizowane i rygorystyczne przesłanki dopuszczalności pozwu grupowego. Żadna ze spraw przeciwko dużym instytucjom finansowym, np. bankom, nie doczekała się pozytywnego rozstrzygnięcia dla powodów. Dlatego RPO spytał Ministra Rozwoju, czy nie widzi potrzeby zmiany przepisów, tak by obywatele mogli korzystać ze stworzonego dla nich narzędzia.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • POjebany układ ówczesnej rządzalni POwinien.......(2016-01-08 11:29) Odpowiedz 160

  za to POnieść konsekwencje od samych żródeł twórców okradania obywateli i dalszych ich POdwykonawców osobiście odPOwiedzialnych obciążyć dośmiertnie.POdpisano sprawiedliwy........

 • Inspektor Pracy(2016-01-08 12:03) Odpowiedz 120

  Oj i tu jest błąd ,powinno sie zaskarżyć Trybunał ,PO , Tuska ,Kopacz ale nie Naród. przykład. Popatrzcie jaka ironia losu. Za Komuny obecny tzw "elastyczny czas pracy" nazywał się "skoszarowaniem". Wszystkie systemy różnią się formą. Skutkami działania już nie. POmyleńcy którzy taką formę wymyślili w prawie pracy nie różnią się wiele od Komunizmu.Oba systemy są przestępcze.

 • czytelnik(2016-01-08 11:23) Odpowiedz 100

  Przecież przepisy o pozwach zbiorowych zostały stworzone ku "uciesze", aby zwykły obywatel miał wrażenie o dostępie do sądu. Zawsze przepisy dla obywatela tworzy się tak, aby miał bariery nie do przebycia. A to opłata taka, że głowa boli, albo sformalizowane tak, że bez prawnika nie podchodź. Ostatnio spytałem się sędziego jakie są koszty pozwu, to powiedział mi, abym się udał do adwokata, to mi odpowie. A przecież jako sędzia opłacany z moich podatków, powinien być dla obywatela przyjazny. Może teraz po zmianach będzie z tą dostępnością lepiej.

 • MRS(2016-01-08 16:11) Odpowiedz 71

  Jaki pozew, przecież TK orzekł, że decyzja rządu Tuska jest zgodna z konstytucją dla dobra Narodu. Więc o co chodzi? Czyżby chcieli podważyć decyzję świętego TK?.

 • przyszła emerytka okradziona przez OFE(2016-01-08 19:33) Odpowiedz 72

  OFE to największe oszustwo w majestacie prawa!!!!. Czy sprawdzacie wartość jednostki rozrachunkowej OFE???? Jak kupujecie jednostki rozrachunkowe (tj. ZUS przekazuje środki do OFE) to nabywane jednostki rozrachunkowe przeliczane są np. po ok. 43 zł (wartość z sierpnia 2015 r. ING) ale gdy OFE przekazuje środki do ZUS (suwak emerytalny) to te same jednostki przelicza po 35,86 zł (08.01.2016 r.) – różnica ok. 7 zł na jednej jednostce !!!!!!!. Co na to „twórcy reformy emertytalnej” Balcerowicz, Góra, Buzek dlaczego jeszcze nie odpowiadają przed TS za okradanie ludzi. Wszak wiedzieli i nie uprzedzili Polaków, że mogą stracić swoje ciężko zarobione pieniądze, zgadzali się np. na pobieranie przez OFE 10% prowizji od składek (Aviva) ale oni sprzedali naród i obiecywali emerytom złote góry. Co na to rząd czy pozwoli dalej okradać swoich obywateli?????

 • FX(2016-01-09 18:04) Odpowiedz 52

  Ciekawe co za idioci złożyli ten pozew? Złodzieje z OFE już długo nie pociągną na pewno PiS to szybko rozwali

 • przyszła emerytka (2016-01-08 19:37) Odpowiedz 52

  OFE to największe oszustwo w majestacie prawa!!!!. Czy sprawdzacie wartość jednostki rozrachunkowej OFE???? Jak kupujecie jednostki rozrachunkowe (tj. ZUS przekazuje środki do OFE) to nabywane jednostki rozrachunkowe przeliczane są np. po ok. 43 zł (wartość z sierpnia 2015 r. ING) ale gdy OFE przekazuje środki do ZUS (suwak emerytalny) to te same jednostki przelicza po 35,86 zł (08.01.2016 r.) – różnica ok. 7 zł na jednej jednostce !!!!!!!. Co na to „twórcy reformy emertytalnej” Balcerowicz, Góra, Buzek dlaczego jeszcze nie odpowiadają przed TS za okradanie ludzi. Wszak wiedzieli i nie uprzedzili Polaków, że mogą stracić swoje ciężko zarobione pieniądze, zgadzali się np. na pobieranie przez OFE 10% prowizji od składek (Aviva) ale oni sprzedali naród i obiecywali emerytom złote góry. Co na to rząd czy pozwoli dalej okradać swoich obywateli????

 • przyszła emerytka okradziona przez OFE(2016-01-08 19:33) Odpowiedz 53

  OFE to największe oszustwo w majestacie prawa!!!!. Czy sprawdzacie wartość jednostki rozrachunkowej OFE???? Jak kupujecie jednostki rozrachunkowe (tj. ZUS przekazuje środki do OFE) to nabywane jednostki rozrachunkowe przeliczane są np. po ok. 43 zł (wartość z sierpnia 2015 r. ING) ale gdy OFE przekazuje środki do ZUS (suwak emerytalny) to te same jednostki przelicza po 35,86 zł (08.01.2016 r.) – różnica ok. 7 zł na jednej jednostce !!!!!!!. Co na to „twórcy reformy emertytalnej” Balcerowicz, Góra, Buzek dlaczego jeszcze nie odpowiadają przed TS za okradanie ludzi. Wszak wiedzieli i nie uprzedzili Polaków, że mogą stracić swoje ciężko zarobione pieniądze, zgadzali się np. na pobieranie przez OFE 10% prowizji od składek (Aviva) ale oni sprzedali naród i obiecywali emerytom złote góry. Co na to rząd czy pozwoli dalej okradać swoich obywateli????

 • no tak(2016-01-08 13:12) Odpowiedz 42

  Zbiorowo to wy ciule możecie jedynie oddać mocz !

 • m(2016-01-10 23:57) Odpowiedz 21

  w umowie z OFe jest zapis, że kasa jest dziedziczona. Tak jest w przypadku środków prywatnych. Więc jak to sie ma do tego że to są środki publiczne?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • leov(2016-01-10 11:03) Odpowiedz 21

  Na szczęście miałem prawo wybrać. Nie przystąpiłem do żadnego, złodziejskiego funduszu.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama