- Programy zdrowotne w samorządach polegają na dwutorowym działaniu. Po pierwsze dotyczą płaszczyzny ogólnopopulacyjnej np. zdrowie publiczne i profilaktyka zdrowotna. Po drugie, są to interwencje w grupach wysokiego ryzyka. Samorządy wybierają jakie działania podejmują np. dofinansowują szczepienia – mówi Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.