Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce rozpocząć badania nad zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań telemedycznych wśród seniorów. Lekarze będą mogli zdalnie monitorować pacjentów, kontrolować np. poziom glukozy we krwi, ciśnienie, temperaturę i na podstawie tych danych wprowadzać zmiany w leczeniu.Zdaniem specjalistów takie rozwiązanie może być elementem tzw. opieki koordynowanej i może pomóc w utrzymaniu seniorów jak najdłużej w domu, z dala od szpitala czy domu opieki.

Łódzki UM rozpoczął współpracę badawczo-rozwojową nad systemem teleopieki z norweską firmą Dignio As oraz polskim spin-out’em Dignio Pl, powstałym w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości UM. Uczelnia chce przeprowadzić pilotażowe badania dot. skuteczności i kosztów takiego systemu.

Do badań włączonych ma być w sumie 600 przewlekle chorych seniorów, którzy maja zostać wyposażeni w tablety i odpowiednie urządzenia do pomiarów medycznych – ciśnienia krwi, temperatury, poziomu glukozy czy spirometrii. Sprzęt ma być dobierany indywidualnie w zależności od jednostki chorobowej, na którą cierpi pacjent. Powstanie także Centrum Monitorujące, w którym specjaliści będą kontrolować stan zdrowia pacjentów.

„To rozwiązanie telemedyczne pozwala pacjentowi zarządzać własnym zdrowiem. Pacjent używając technologii informatyczno-komunikacyjnych jest w stanie kontrolować niektóre swoje parametry życiowe, ale również lekarz poprzez Centrum Monitorujące jest w stanie monitorować tego pacjenta” - powiedział PAP Ireneusz Staroń, szef Sekcji ds. Badań Klinicznych Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi.

W ramach systemu pacjent zostaje wyposażony np. w tablet z informacjami o zestawie czynności, które musi wykonać każdego dnia, w tym koniecznymi pomiarami dostosowanymi do jego jednostki chorobowej, czyli np. w przypadku diabetyka, będzie to m.in. pomiar poziomu cukru we krwi.

"Ten pomiar automatycznie za pomocą łącza telekomunikacyjnego wędruje do centrum monitorującego i na tablet pacjenta" - dodał Staroń. Historia pomiarów jest przechowywana w bazie danych znajdującej się w tzw. chmurze obliczeniowej.

Prezes Dignio As Lars Christian Dahle podkreślił w rozmowie z PAP, że bardzo istotnym elementem systemu teleopieki – obok pomiarów parametrów - są odpowiedzi na pytania, których udzielają pacjenci.

„Pytania są zazwyczaj związane z jednostką chorobową i stanem pacjenta w celu wczesnego wykrywania wszelkich negatywnych objawów. W ten sposób otrzymujemy wyniki pomiarów oraz opis stanu pacjenta, czyli istotne dane, które gromadzone systematycznie, dają podstawę do podjęcia decyzji terapeutycznych. W ten sposób jesteśmy w stanie utrzymywać pacjenta w lepszym stanie w kontekście kluczowych parametrów klinicznych” – zaznaczył Dahle.

Sprzęt dla seniorów jest bardzo prosty w obsłudze; urządzenia wyposażone są w technologię "bluetooth low energy" oraz posiadają małą liczbę przycisków. W ramach systemu lekarz nie musi być cały czas dostępny, bowiem emitowane są tzw. alerty w momencie kiedy przekroczone zostaną określone wartości badanych parametrów. „To pozwala na mniejsze obłożenie personelem specjalistycznym i jesteśmy w stanie lepiej zarządzać opieką zdrowotną” - ocenił Staroń.

Jak podkreślił, społeczeństwo szybko się starzeje, a nasi dziadkowie i babcie coraz częściej trafiają do domów opieki. „Takie rozwiązanie może być alternatywą dla tego typu opieki. Możemy starszych pacjentów zatrzymać w domu tak długo, jak tylko się da” - uważa specjalista z łódzkiego UM.

Uczelnia stara się o unijne środki w ramach programu badawczego Horyzont 2020 na przeprowadzenie badań pilotażowych. Według Staronia projekt otrzymał już certyfikat doskonałości, tzw. Seal of Excellence od Komisji Europejskiej i jest duża szansa, że otrzyma także dofinansowanie. „Chcemy potwierdzić skuteczność tego rozwiązania telemedycznego, z drugiej strony chcemy przeprowadzić analizę jego kosztów” - dodał.

Do badania pilotażowego w Łodzi włączonych ma zostać 300 pacjentów w grupie eksperymentalnej i 300 w grupie kontrolnej. Powołany zostanie także zespół naukowy i zespół ds. monitorowania pacjentów oraz powstanie Centrum Monitorujące, dzięki któremu wykwalifikowany personel medyczny będzie mógł kontrolować zdrowie pacjentów.

Projekt ma trwać dwa lata, natomiast pacjenci będą włączani do badania przez okres 12 miesięcy. „To jest taki minimalny okres, w którym musimy obserwować wyniki ewentualnych interwencji medycznych, które zastosujemy” - dodał. Badania nad systemem teleopieki mogą ruszyć w Łodzi już na początku 2017 r. Nadzór merytoryczny nad projektem będzie sprawował prof. Tomasz Kostka, prorektor ds. kształcenia oraz szef Kliniki Geriatrii UM w Łodzi.