Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który zakłada przywrócenie do nich stażu podyplomowego.

.