Handlowcy dostaną więcej czasu na usunięcie reklam wyrobów tytoniowych. Tak zdecydowała wczoraj senacka komisja zdrowia, która zajmowała się ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Zgodnie z przyjętą poprawką handlowcy do końca roku będą mieli czas na usunięcie informacji o sprzedawanych wyrobach tytoniowych (wcześniej było to tylko 14 dni od publikacji nowych przepisów w Dzienniku Ustaw). Poprawkę do projektu zaproponowało Ministerstwo Zdrowia, które uwzględniło w tym zakresie uwagi przedsiębiorców.
Ustawa zrównuje także rynek e-papierosów z wyrobami tradycyjnymi. Ma to nastąpić poprzez wprowadzenie zakazów ich reklamy oraz palenia w miejscach publicznych. Wprowadza też zakaz sponsorowania przez firmy związane z branżą tytoniową działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej.
Reklama
Przepisy, nad którymi pracuje obecnie Senat, implementują unijną dyrektywę. Wprowadzają m.in. obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów zajmujących 65 proc. zewnętrznego obszaru opakowania oraz konieczność informowania o wszystkich składnikach używanych do produkcji. Ponadto wprowadzają zakaz produkowania papierosów aromatyzowanych, co zdaniem ekspertów może się przełożyć na mniejszą liczbę palących m.in. wśród osób młodych. Jedyny wyjątek zrobiono dla wyrobów mentolowych. W ich przypadku na terenie Unii obowiązywać będzie do 2020 r. okres przejściowy.
Nad kolejnymi zmianami mającymi zniechęcić Polaków do palenia pracuje z kolei resort finansów. Specjalnie powołany w nim zespół analizuje możliwość dodatkowego opodatkowania e-papierosów. Także Komisja Europejska rozpoczęła prace nad uchwaleniem zharmonizowanego podatku na e-papierosy w ramach planowanej dyrektywy akcyzowej.
Etap legislacyjny
Prace w Senacie