Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów papierosów elektronicznych osobom przed 18. rokiem życia. Bez względu na to, czy posiadają one w swoim składzie nikotynę.

Tak wynika z założeń projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 700 ze zm.; dalej: ustawa tytoniowa).

– Zmiana ustawy tytoniowej jest konieczna ze względu na pilną potrzebę ograniczenia zjawiska używania papierosów elektronicznych przez młodych ludzi. Wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom przed 18. rokiem życia, bez względu na to, czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny – uzasadnia resort.

Nowe regulacje nie tylko wprowadzą zakaz sprzedaży e-papierosów osobom do 18. roku życia, lecz także ograniczą miejsca, gdzie możliwe będzie ich używanie, analogicznie jak w przypadku elektronicznych papierosów z płynem zawierającym nikotynę. Ponadto nie będzie można zakupić ich w automatach oraz sprzedawać na odległość (w tym przez internet) ani reklamować.

– Z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego każde ograniczenie palenia, zwłaszcza wśród dzieci, jest pożądane. Propozycję tę należy ocenić jednoznacznie pozytywnie – mówi Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.

Resort zdrowia przypomina, że obecne ramy prawne dotyczące rynku papierosów elektronicznych, określone ustawą tytoniową, są konsekwencją implementacji do krajowego porządku prawnego unijnej dyrektywy. Jej przepisy regulują kwestie dotyczące rynku płynów do elektronicznych papierosów mających w swoim składzie nikotynę. Natomiast zaproponowane regulacje objmą ustawą także tzw. płyny beznikotynowe. ©℗