Lekarka, która w ciągu roku wystawiła 320 tys. recept, może już swobodnie wykonywać zawód. Skutecznie odwołała się od zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

Z naszych informacji wynika, że lekarka skutecznie odwołała się od decyzji Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie, który pod koniec sierpnia 2023 r. zadecydował o tymczasowym zawieszeniu jej prawa wykonywania zawodu (PWZ) na rok.

Specjalistka neurologii, która korzystając z tzw. „receptomatu” wystawiła w ciągu roku 320 tys. zwolnień (statystycznie nowy pacjent był u niej co 60 sekund), odwołała się jednak skutecznie od decyzji sądu lekarskiego i jej PWZ zostało odwieszone. Obecnie w Centralnym Rejestrze Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej figuruje jako lekarz wykonujący zawód.

Z naszych informacji wynika, że okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Warszawie dr hab. Krzysztof Jankowski zamierza wystąpić o ponowne zawieszenie PWZ neurolog.