Od lipca minimalna płaca lekarzy rezydentów wyniesie ponad 8,5 tys. zł brutto. Specjaliści w dziedzinach priorytetowych, będą zarabiać jeszcze więcej. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia, który został skierowany do konsultacji publicznych. Podwyżki są efektem przepisów ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych.

Podwyżki dla lekarzy rezydentów od lipca

Ponad 8,5 tys. zł brutto wyniesie od lipca minimalna płaca lekarzy rezydentów. Więcej zarobią specjalizujący się w dziedzinach priorytetowych, czyli tych, w których najbardziej brakuje lekarzy. To m.in. anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca czy medycyna paliatywna. Na początku rezydentury otrzymają oni prawie 9,4 tys. zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10,2 tys.

Nowelizacja rozporządzenia

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Został przesłany do konsultacji publicznych.

Powody zmian w wynagrodzeniach lekarzy rezydentów

Zmiany w rozporządzeniu są podyktowane przepisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z nią płace podwyższa się corocznie.

Aktualne wynagrodzenia lekarzy rezydentów

Obecnie minimalne wynagrodzenie rezydenta wynosi 7,5 tys. zł, a w specjalizacji priorytetowej początkowo 8,3 tys. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać od początku lipca.