Minister zdrowia proponuje rozszerzenie listy wskazań uprawniających do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. Choć ta decyzja wydaje się korzystna dla pacjentów, pojawiają się obawy co do dostępności tego typu zmian oraz braku źródeł pokrycia kosztów - alarmuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL). Komu ma przysługiwać narkoza na NFZ u dentysty?

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego już wkrótce nastąpią zmiany. Ministerstwo chce poszerzyć grupę pacjentów uprawnionych do znieczulenia ogólnego (narkozy) podczas zabiegów stomatologicznych. Zmiany te oceniło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i sformułowało swoje uwagi.

Narkoza u dentysty dla większej grupy osób. Kto skorzysta? [LISTA]

Propozycja Ministra Zdrowia przewiduje możliwość zastosowania znieczulenia ogólnego (narkozy) w trakcie wykonywania świadczeń gwarantowanych następującym grupom osób:

  • dzieciom i młodzieży, u których występują alergie na środki znieczulenia miejscowego;
  • dzieciom i młodzieży z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, w których stres związany z zabiegiem stomatologicznym może negatywnie wpłynąć na stan ogólny pacjenta;
  • dzieciom i młodzieży niewspółpracującym, pomimo przeprowadzenia wizyt adaptacyjnych oraz zastosowania uspokojenia farmakologicznego, jako jedyny skuteczny sposób przezwyciężania lęku w związku z prowadzonym leczeniem stomatologicznym.

Lekarze oceniają zmiany. Są korzystne, ale...

Naczelna Rada Lekarska oceniła pozytywnie szykowane zmiany w rozporządzeniu.

[Zmiana] jest propozycją bardzo dobrze przyjętą przez środowisko lekarzy dentystów i zarazem korzystną dla pacjentów - czytamy w stanowisku Prezydium NRL.

Z drugiej strony lekarze zwracają uwagę na potrzebę jeszcze większego rozszerzenia wykazu osób kwalifikowanych do znieczulenia ogólnego. NRL wskazuje na konieczność uwzględnienia w wykazie:

  • dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymagających w trybie pilnym przygotowania do terapii onkologicznej, transplantacji szpiku, zabiegu kardiochirurgicznego;
  • dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia niewspółpracujących, wymagających natychmiastowego leczenia ostrego zębopochodnego stanu zapalnego w okolicy szczękowo- twarzowej lub wykonania zabiegu chirurgicznego w zakresie jamy ustnej.

Narkoza u stomatologa. Brak specjalistów i procedur

Lekarze zwracają uwagę, że zwiększenie dostępu do znieczulenia ogólnego wymagałoby większej liczby specjalistów oraz odpowiedniego przygotowania systemu opieki zdrowotnej. Obecnie brakuje wykwalifikowanej kadry anestezjologów i intensywnej terapii, co może prowadzić do wydłużenia kolejek i utrudnić dostępność usług, zwłaszcza dla pacjentów z wielochorobowością.

NRL zwraca uwagę na potrzebę opracowania jasnych procedur kierowania pacjentów na zabiegi w znieczuleniu ogólnym oraz weryfikacji kwalifikacji lekarzy stomatologów. Ponadto, istotne jest precyzyjne sformułowanie zapisów dotyczących wykonywania znieczulenia ogólnego przez specjalistów.

Narkoza u dentysty na NFZ. Komu przysługuje?

Obecnie ze znieczulenia ogólnego u dentysty mogą skorzystać wyłącznie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Istnieją jednak dodatkowe kryteria, które należy spełnić, aby NFZ zapłacił za narkozę.

Narkoza u stomatologa na NFZ przysługuje osobom:

  • do ukończenia 16 r.ż. pacjenta - wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności (bez określania stopnia),
  • po ukończeniu 16 r.ż. pacjenta - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.