Minister zdrowia planuje podniesienie opłaty za egzamin pozwalający potwierdzić znajomość języka polskiego u lekarza, który pochodzi z zagranicy i nie ukończył polskich studiów na kierunku lekarskim.

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty. Zmieni się odpłatność za egzamin ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i dentysty. Zamiast dotychczasowych 400 zł opłata ma wynieść 500 zł. Podwyżka ma zrekompensować wzrost kosztów przeprowadzenia egzaminu w związku z inflacją. Zakres oraz pozostałe warunki przeprowadzania egzaminu pozostaną bez zmian.

Egzamin ze znajomości języka jest przeprowadzany przez Naczelną Radę Lekarską. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, podwyższenie opłaty za egzamin jest konieczne ze względu na wzrost realnych kosztów przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, ustalanych na podstawie m.in. wynagrodzenia, kosztów delegacji komisji egzaminacyjnej oraz kosztów przygotowania materiałów egzaminacyjnych. Uwagi do projektu rozporządzenia można przesyłać do 14 listopada.©℗