Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi.

Zgodnie z projektem wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą zobowiązane do prowadzenia systemu jakości. "Ma on gwarantować, że cały proces pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania i transportu jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania" - wyjaśnia CIR.

Projekt noweli wprowadza także podstawy prawne, które umożliwią funkcjonowanie systemu teleinformatycznego e-krew. Jak informuje CIR, system ma być opracowany w latach 2017-2019, a fundusze na jego przygotowanie w znacznej części będą pochodzić ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

"System e-krew ma zwiększyć dostęp do nowoczesnych rozwiązań dotyczących pobierania krwi i jej składników oraz umożliwić ich stosowanie w lecznictwie" - ocenia CIR. W systemie tym będą gromadzone informacje o dawcach krwi, niepożądanych zdarzeniach i reakcjach.

"Będzie on służył zwiększeniu bezpieczeństwa krwi i jej składników używanych w lecznictwie, a także usprawni poszukiwanie dawców krwi dla pacjentów z rzadkimi grupami" - zapewnia CIR. System będzie wspomagać zarządzanie służbą krwi, ma także pomóc w monitorowaniu jakości i drogi krwi oraz w ocenie jej optymalnego zużycia.

Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą zobowiązane do zapewnienia możliwości pełnego śledzenia drogi krwi i jej składników (system czuwania). Wskazano także, jakie elementy powinien zawierać kwestionariusz dawcy krwi oraz określono, jakie informacje należy przekazać kandydatowi na dawcę przed pobraniem krwi.

Projekt określa też zakres danych zawartych na legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, której wzór określi minister zdrowia w rozporządzeniu.

W projektowanym rozwiązaniu uregulowano też zasady przewozu krwi i jej składników spoza krajów UE i EOG.

"W projekcie nowelizacji ustawy rozszerzono także katalog czynów zagrożonych sankcją karną, np. o czynności udaremniające i utrudniające poddanie się kontroli i ocenie, co powinno sprzyjać zachowaniu zasad bezpieczeństwa" - dodaje CIR.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia.

Na początku grudnia 2015 r. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wśród pilnych wyzwań będących spuścizną po poprzednikach wskazywał m.in. na kwestie zaniedbań w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. "Musimy bardzo się sprężać by implementować te przepisy, bo to jakaś nieprawdopodobna wręcz zaległość" - oceniał.

Kilka dni później Komisja Europejska pozwała Polskę za niewdrożenie niektórych unijnych przepisów dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej. Według KE Polska nie wypełnia niektórych zobowiązań wynikających z trzech unijnych dyrektyw (2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE), które wprowadzają szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym zasady dotyczące minimalnego wieku krwiodawcy, warunki przywozu krwi z państw trzecich oraz obowiązków sprawozdawczych placówek służb krwi. Termin ich wdrożenia do prawa krajowego upłynął w 2005 i w 2006 r.