Skaling, piaskowanie i fluoryzacja – z takich zabiegów stomatologicznych będą mogli korzystać wojskowi raz w roku. Tak wynika z rozporządzenia ministra obrony narodowej z 27 czerwca 2023 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1334), które wejdzie w życie w najbliższą niedzielę.

Wprowadza ono zmiany w sposobie zapewnienia opieki stomatologicznej żołnierzom zawodowym.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany podstawy prawnej. Uchyloną ustawę z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 536) zastąpiła ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.). W przepisach przejściowych przewidziano, że dotychczasowe rozporządzenia będą obowiązywały maksymalnie przez 18 miesięcy, trzeba było zatem opracować nowe akty prawne.

Przygotowanie nowych przepisów wiązało się z przejrzeniem dotychczas wykonywanych procedur i analizą map potrzeb zdrowotnych. Oprócz dotychczasowych świadczeń dodano m.in. znieczulenie stomatologiczne, odbudowę korony zęba po leczeniu endodontycznym metodą bezpośrednią z użyciem wkładów metalowych lub z włókna szklanego. W zakresie chirurgii stomatologicznej uzupełniono świadczenia o nacięcie ropnia wewnątrzustnego oraz ekstrakcję zęba. Zamiast usunięcia złogów nazębnych w obrębie całego uzębienia raz na kwartał uprawnieni żołnierze będą mogli skorzystać raz w roku z bardziej zaawansowanych zabiegów: skalingu, piaskowania i fluoryzacji. Planowany całkowity roczny koszt udzielanych świadczeń stomatologicznych uprawnionym żołnierzom wyniesie 3 mln zł.

Zamiast dotychczasowych różnych zasad dokumentowania prawa do świadczeń wprowadzono jednolitą procedurę. Żeby uzyskać świadczenie, żołnierz zawodowy będzie musiał przedstawić zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej potwierdzające zajmowanie przez żołnierza zawodowego stanowiska służbowego uprawniającego do świadczenia (np. pilot, żołnierz wojsk specjalnych, członek załogi okrętu podwodnego Marynarki Wojennej) i dokument potwierdzający tożsamość. Żołnierza do właściwego podmiotu na terenie jednostki lub poza nią kieruje dowódca jednostki. ©℗