Rząd przyjął projekt 75+ dotyczący bezpłatnych leków dla seniorów. Przygotowane przez ministerstwo zdrowia rozwiązania zakładają, że wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat otrzymają darmowe leki, znajdujące się w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej. Receptę na bezpłatne leki dla seniorów będą mogli wystawić lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Zdaniem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej doktora Macieja Hamankiewicza, bezpłatne leki dla seniorów powinny być wprowadzane ostrożnie i w pełni monitorowane. Prezes Hamankiewicz uważa, że wszyscy lekarze powinni mieć możliwość wypisania takich medykamentów.

"Uprawnienie 75 + jest dla pacjenta, a nie lekarza" Powiedział, że propozycja jest do zaakceptowania tylko w okresie przejściowym wprowadzania tych przepisów. W przypadku pacjentów wypisywanych ze szpitala, którymi opiekują się specjaliści, powinno to zostać od razu zmienione. W opinii doktora Hamankiewicza, prawo do bezpłatnych leków powinno być uzależnione od sytuacji materialnej pacjenta. "Wszystkim równo, to nie znaczy sprawiedliwie" - dodał.

We wrześniu bezpłatne leki dla seniorów znajdą się na liście refundacyjnej. W tym roku przeznaczono na ten cel 125 milionów złotych, w przyszłym ponad 560 milionów, a w kolejnych latach kwota ta ma rosnąć.