Rząd przyjął projekt 75+ dotyczący bezpłatnych leków dla seniorów. Przygotowana przez ministerstwo zdrowia nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada, że wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat otrzymają bezpłatnie leki, znajdujące się w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej. Rozwiązanie to oznacza spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé.

Pierwsza lista refundacyjna uwzględniająca leki dla seniorów lista pojawi się nie później niż do 1. września. Wykaz ten ma być w przyszłości stopniowo poszerzany.

Starszym osobom bezpłatne leki i wyroby medyczne będą mogli przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Według zapowiedzi ministerstwa zdrowia, przeznaczono na ten cel w tym roku 125 milionów złotych, w przyszłym ponad 560 milionów, a w kolejnych latach kwota ta ma rosnąć.