Rzecznik praw obywatelskich interweniuje u ministra zdrowia w sprawie lekarzy rodzinnych. Dr Adam Bodnar w piśmie do Konstantego Radziwiłła podkreśla, że podstawowa opieka zdrowotna jest filarem systemu. Dlatego zapewnienie dostępu do niej powinno być przedmiotem szczególnej uwagi resortu zdrowia. RPO poprosił więc ministra o przekazanie informacji o planowanych działaniach w tym zakresie.
Tymczasem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł swoje plany co do POZ ujawnił podczas jednego z posiedzeń sejmowej komisji zdrowia. Zapowiedział m.in. stopniowe przechodzenie od systemu ubezpieczeniowego do budżetowego. Ma się to odbywać poprzez przesuwanie całych modułów opieki zdrowotnej spod działania NFZ i finansowanie ich bezpośrednio z budżetu państwa. Takim projektem ma być objęty m.in. właśnie POZ.
Reklama
Poza tym resort zdrowia zapowiada rezygnację z eWUŚ, czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Na podstawie informacji z tego systemu NFZ z list lekarzy rodzinnych na początku roku zostało wykreślonych ponad 300 tys. pacjentów. Problem z dostępem do swojego lekarza rodzinnego mieli jednak nie tylko ci, którzy rzeczywiście byli nieubezpieczeni, ale także osoby błędnie wskazane przez system jako nieuprawnione do świadczeń zdrowotnych. Zdaniem Konstantego Radziwiłła eWUŚ powinien zniknąć.