Ustawa o in vitro, która wejdzie w życie 1 listopada br., wprowadza monitoring zarodków. Jedną z danych, którą klinika in vitro będzie zobowiązana przekazać do rejestru zarodków, będzie informacja o dawcy nasienia. Ma być on identyfikowany poprzez PESEL.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków, przekazanego właśnie do konsultacji.
– Numer PESEL zapewnia bezpośrednią identyfikację dawcy, co moim zdaniem będzie uczciwie wobec dzieci, które zostaną urodzone dzięki dawstwu. Niewykluczone, że niektóre z nich tak samo jak osoby adoptowane będą chciały w przyszłości poznać tożsamość swojego biologicznego rodzica. Dobrze więc, że ministerstwo wprowadziło rozwiązanie analogiczne do adopcji – podkreśla Barbara Szczerba ze Stowarzyszenia Nasz Bocian.
Projekt reguluje także sytuację dawców, którzy nie mają nadanego numeru (np. cudzoziemców, którzy oddadzą swój materiał genetyczny). Będą oni oznakowani numerem składającym się z roku, miesiąca i dnia urodzenia, serii i numeru dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz symbolu kraju, w którym wydany został dokument tożsamości dawcy.
Także komórki rozrodcze i zarodki zgłaszane do centralnego ich rejestru będą ukryte pod specjalnym niepowtarzalnym kodem. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby kliniki in vitro znakowały je według międzynarodowego systemu ISBT 128. Polskim lekarzom jest on już znany, ponieważ jest wykorzystywany do oznakowania m.in. tkanek oraz krwi.
Jak wskazuje resort zdrowia, system ten został wskazany jako najwłaściwszy dla tworzenia niepowtarzalnego oznakowania komórek rozrodczych przez Europejskie Towarzystwo Płodności Człowieka i Embriologii.
– Istotne jest to, że system znakowania będzie jednolity w całym kraju. To ważne np. w przypadku, gdy dojdzie do likwidacji danego ośrodka in vitro i zgromadzone przez niego zarodki trzeba będzie przenieść do innej kliniki – podkreśla dr Barbara Grzechocińska z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 listopada 2015 roku.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji