Samodzielne wyjazdy dzieci to spory stres dla rodziców. Szczególnie pod względem zdrowia. O czym pamiętać wysyłając latorośl na kolonie?

Jak przypomina NFZ w czasie letnich wyjazdów organizacja i zapewnienie podopiecznym odpowiedniej opieki medycznej leży w gestii organizatora imprezy. Podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do udzielenia rodzicom wszelkich informacji na temat radzenia sobie z chorobami dzieci w czasie wyjazdu.

Dbając o najbliższych rodzice bądź opiekunowie powinni pamiętać o przekazaniu opiekunom:

  • numeru PESEL dziecka
  • zgody na leczenie
  • leków i informacji, jak dziecko ma je przyjmować
  • informacji o alergiach
  • kontaktowego numeru telefonu

Jeżeli organizator ma zamiar polegać jedynie na publicznej służbie zdrowia należy pamiętać, że korzystanie z pomocy jest możliwe po przedstawieniu dowodu ubezpieczenia. W przypadku dzieci jest to nr PESEL. Organizator powinien sam zebrać numery PESEL wszystkich podopiecznych. Jeżeli nie dopełnił tego obowiązku rodzice powinni sami przekazać niezbędne dane. Warto zostawić je również dziecku.

Kolejnym istotnym dokumentem jest podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie dziecku pomocy medycznej. Zgodnie z prawem dziecku w czasie wizyty u lekarza powinien towarzyszyć opiekun prawny. Kolonie są wyjątkową sytuacją, ale warto posiadać pisemną zgodę, którą będzie można przedstawić w razie wątpliwości.

Dodatkowo rodzice dzieci cierpiących na przewlekłe choroby muszą pamiętać o zaopatrzeniu dzieci w niezbędne medykamenty i poinformowaniu kadry wychowawczej o konieczności i sposobie ich zażywania. W przypadku młodszych dzieci zarówno leki, jak i „rozpiska” powinny trafić do opiekunów.

Warto także zapisać na jakie substancje dziecko jest uczulone.