Żywność i napoje słodzone aspartamem są bezpieczne - zgodnie z ostatecznym nowym wnioskiem opublikowanym w dniu dzisiejszym (czwartek) wspólnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA) przeanalizował gromadzone przez dziesięciolecia wysokiej klasy dowody i dane dotyczące rzeczywistego spożycia, ustalając poziom akceptowalnego dziennego spożycia (ADI) aspartamu, który może być bezpiecznie spożywany przez całe życie.

Dyrektor wykonawczy ICBA, Kate Loatman, z zadowoleniem przyjęła ustalenia WHO i FAO, komentując:

„Ta ostateczna konkluzja czołowych światowych ekspertów ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności po raz kolejny potwierdza, że aspartam jest bezpieczny. Po rygorystycznej analizie ta przełomowa opinia WHO i FAO jeszcze bardziej wzmacnia zaufanie do bezpieczeństwa aspartamu i odegra kluczową rolę dla konsumentów, którzy rozważają różne opcje ograniczenia cukru i kalorii w swojej diecie. Ogólny wniosek JECFA, w którym stwierdza się, że aspartam jest bezpieczny, opiera się na przytłaczającym ciężarze dowodów naukowych gromadzonych przez ponad cztery dekady, a także na pozytywnych ocenach odpowiednich organów ds. bezpieczeństwa żywności w ponad 90 krajach”.

Odnosząc się do opinii wydanej w tym samym czasie przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC), która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne 29 czerwca, Kate Loatman dodała:

„IARC, która nie jest agencją zajmującą się bezpieczeństwem żywności, oficjalnie przyznała, że aspartam nie stanowi większego zagrożenia niż aloes i setki innych substancji, zaliczanych przez IARC do tej samej kategorii, na podstawie dowodów określanych przez IARC jako >>ograniczone<< i >>mniej niż wystarczające<<”.

„Choć opinia IARC, która wyciekła, mogła niepotrzebnie zmylić konsumentów sensacyjnymi spekulacjami, IARC już zwróciła się do wspólnego komitetu ekspertów WHO i FAO - który po raz kolejny stwierdził, że aspartam jest bezpieczny - jako odpowiedniego światowego organu do kompleksowej oceny bezpieczeństwa spożywania aspartamu”.

Informacje dot. Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń ds. Napojów (International Council of Beverages Associations, ICBA): ICBA to międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w 1995 roku, która reprezentuje interesy światowej branży napojów bezalkoholowych. Należą do niej krajowe i regionalne stowarzyszenia producentów napojów, a także międzynarodowe firmy produkujące napoje, które działają w ponad 200 krajach i terytoriach, zajmując się produkcją, dystrybucją i sprzedażą bezalkoholowych napojów gazowanych i niegazowanych, w tym napojów bezalkoholowych, napojów dla sportowców, napojów energetyzujących, wód butelkowanych, wód smakowych i/lub wzbogaconych, gotowych do spożycia herbat i kaw, soków owocowych lub warzywnych 100%, nektarów i napojów sokowych oraz napojów na bazie mleka. Szczegółowe informacje na witrynie: https://www.icba-net.org/.

Źródło: International Council of Beverages Associations

KONTAKT:

W przypadku zapytań mediów należy kontaktować się z:

Kate Loatman

e-mail: icba@icba-net.org

tel. +1 914-708-9570

Źródło informacji: PR Newswire

UWAGA: Za materiał opublikowany przez redakcję PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”.