W czerwcu Narodowy Fundusz Zdrowia może nas informować o ewentualnych problemach z ubezpieczeniem. Musimy jednak być w systemie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. ZIP już funkcjonuje ale nie wszyscy ubezpieczeni zadbali o dostęp do niego. W tym celu trzeba pójść do oddziału Funduszu.

Andrzej Strug - dyrektor Departamentu Informatyki NFZ podkreśla, że obecnie ubezpieczony sam może sprawdzić swój status. "W następnym miesiącu wprowadzamy funkcję, dzięki której ZIP aktywnie będzie informował pacjenta o zmianie jego statusu. Jeżeli utraci uprawnienia to otrzyma maila, że coś się dzieje i trzeba to wyjaśnić u pracodawcy, ZUS czy w NFZ" - powiedział.

Dyrektor Strug podkreśla, że będzie to możliwe, gdy ubezpieczony poda wcześniej swój adres mailowy. Dlatego zachęca do tego, aby przy logowaniu się pierwszy raz do Zintegrowanego Informatora Pacjenta podać taki adres, bo tylko wówczas możliwe będzie otrzymywanie informacji.

Reklama

Najczęściej z systemu ubezpieczenia wypadają członkowie rodzin i studenci podejmujący pracę na czas określony. Po zakończeniu pracy nie są zgłaszani ponownie do systemu.
W Warszawie odbywa się konferencja "Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia".